ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

2019-05-17 21:23
publikacja
2019-05-17 21:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie69_BSB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że 17 maja 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogusława Sergiusza Bobuli sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie69_BSB.pdfZawiadomienie69_BSB.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU MAREK ORŁOWSKI
2019-05-17 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU ANNA ARANOWSKA-BABLOK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki