5,7000 zł
-6,25% -0,3800 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ADIUVO_Zalacznik_do_RB_36_2019..docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w skutek błędu pisarskiego w pozycji „Zysk (strata) ze sprzedaży” w rachunku zysków i strat jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Adiuvo Investments S.A. za okres 01.04.2019 - 30.06.2019 wskazano kwotę w tys. zł: 1 671, podczas gdy powinno być: (603). Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej Spółki za okres 01.04.2019 - 30.06.2019 pozostają przy tym bez zmian.
W związku z dokonaniem ww. korekty zmianie uległy również odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z dochodów całkowitych jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki takie jak: zysk (strata) przed opodatkowaniem, zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, zysk (strata) netto. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje ww. elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach.
Pozostałe dane opublikowane w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. pozostają bez zmian, a w związku z dokonaną korektą zostanie wydany nowy raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki.
Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Adiuvo Investments S.A. za I półrocze 2019 r. skorygowany w zakresie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
ADIUVO_Załącznik do RB 36_2019..docxADIUVO_Załącznik do RB 36_2019..docx Załącznik do RB 36/2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2019-10-01 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.