ACTION S.A. w restrukturyzacji: Wykreślenie wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności

2019-10-30 17:32
publikacja
2019-10-30 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-30
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Wykreślenie wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono Spółce nieprawomocne postanowienia z dnia 8 października 2019 r., 11 września 2019 r., 13 września 2019 r. na podstawie, których Sędzia Komisarz wykreślił w całości ze spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu sanacyjnym Spółki wierzytelności przysługujące akcjonariuszom akcji na okaziciela, z tytułu dywidendy za rok 2015.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w ocenie Sędziego Komisarza skorzystanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dłużnika z prawa do wypłaty zysku, wobec zaistnienia okoliczności wpływających na ograniczenie możliwości bieżącego regulowania swoich zobowiązań przez Spółkę (tj. prowadzenie określonych postępowań podatkowych) było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

Na przedmiotowe postanowienie Spółka wniesie stosowne zażalenie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Piotr Bieliński
2019-10-30 Sławomir Harazin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki