ACTION S.A. w restrukturyzacji: Uzgodnienie warunków finansowania Emitenta na podstawie umowy faktoringowej

2020-07-09 15:45
publikacja
2020-07-09 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Uzgodnienie warunków finansowania Emitenta na podstawie umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym warunków finansowania działalności Emitenta na podstawie umowy faktoringowej.
Powyższa umowa uzgodniona została przez Spółkę z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa faktoringowa przewiduje udzielenie Spółce limitu finansowania, który określa maksymalną sumę naliczonych zaliczek, tj. wypłat realizowanych przez faktora tytułem finansowania w wysokości 21 000 000 PLN. Umowa faktoringowa przewiduje następujące zabezpieczenia, ustanawiane na rzecz faktora: a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; b) cesja praw przysługujących Spółce z tytułu zawartych umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie odszkodowań należnych od podmiotów objętych ww. umową faktoringową.
Wynagrodzenie należne faktorowi za udzielenie finansowania na podstawie umowy faktoringowej obejmuje prowizję ustaloną jako stawka procentowa oraz odsetki ustalone jako wskaźnik bazowy powiększony o stawkę procentową. Umowa faktoringowa nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zawarcie umowy faktoringowej wymaga zgody Rady Wierzycieli Emitenta, o udzielenie której Zarząd Spółki wystąpi.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-09 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2020-07-09 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki