REKLAMA

ACTION S.A. w restrukturyzacji: Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w restrukturyzacji w 2020 roku

2020-01-14 16:24
publikacja
2020-01-14 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-14
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w restrukturyzacji w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 - 1 czerwca 2020 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 - 30 listopada 2020 r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny 2019 – 31 marca 2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny 2020 – 30 września 2020 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe Emitenta.
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informację dodatkową.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-14 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2020-01-14 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki