ACTION S.A. w restrukturyzacji: Rozpoczęcie negocjacji w zakresie warunków współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej Emitenta

2020-06-16 16:25
publikacja
2020-06-16 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Rozpoczęcie negocjacji w zakresie warunków współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu negocjacji warunków i zapisów umowy dotyczącej współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o. Negocjacje prowadzone będą ze wspólnikiem podmiotu działającego w segmencie e – commerce niezwiązanym z branżą IT.

Celem negocjacji jest ustalenie warunków nawiązania z ww. podmiotem omawianej współpracy w obrębie spółki zależnej Emitenta - ACTIVEBRAND Sp. z o.o. z zachowaniem większościowego udziału kapitałowego Spółki. Zakres prowadzonych negocjacji uwzględni także zasady ewentualnego zakończenia opisanej współpracy oraz ramy prawne transakcji zawieranych w ramach planowanego przedsięwzięcia.
Spółka uznała niniejszą informację za poufną, ponieważ podjęcie współpracy w opisanym zakresie może doprowadzić do zwiększenia zakresu i skali działalności Grupy Kapitałowej Action S.A., a także doprowadzić do zmian właścicielskich w spółce zależnej Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Piotr Bielinski Prezes Zarządu
2020-06-16 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki