3,0400 zł
1,67% 0,0500 zł
ACTION SA (ACT)

Prawomocność postanowienia określającego tryb głosowania. Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem przez Spółkę.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Prawomocność postanowienia określającego tryb głosowania. Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem przez Spółkę.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11.10.2019 r. powziął informację o stwierdzeniu prawomocności w dniu 10.10.2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia z dnia 25.09.2018 r. określającego tryb głosowania nad układem.

Zgodnie z powyższym orzeczeniem, głosowanie nad układem odbędzie się w następujący sposób:

1) z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli;
2) poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 Prawo restrukturyzacyjne (dalej „p.r.”), informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie glosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 p.r., nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez Spółkę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.;
3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 p.r. o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego- komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony;
4) w każdym etapie przeprowadzania głosowania ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Rady Wierzycieli upoważniony przez Radę;
5) Zarządca masy sanacyjnej przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki glosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do glosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.


Mając powyższe na uwadze Spółka z dniem dzisiejszym tj. 11.10.2019 r. rozpoczyna procedurę głosowania nad układem.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2019-10-11 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.