REKLAMA
PILNE

ACTION S.A.: Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu.

2021-09-23 17:04
publikacja
2021-09-23 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r. oraz nr 26/2021 z dnia 8.04.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wykreślenia hipotek łącznych z równym prawem pierwszeństwa, ustanowionych uprzednio na rzecz dziesięciu wierzycieli z Grupy IV Układu, w dziale IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółki położonych w Krakowie, o numerach KR1P/00331682/8 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość), nr KR1P/00331683/5 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości)oraz KR1P/00366251/2 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości). Łączna suma wykreślonych hipotek wynosi 122.703 tys. zł.

Zgodnie z pkt 1.5. (ii) układu, powyższe hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wykonania Układu na okres (w odniesieniu do Wierzycieli należących do Grupy IV) do dnia dokonania przez Spółkę zapłaty na rzecz wszystkich Wierzycieli należących do Grupy IV Spłaty Pieniężnej (zdefiniowanej w pkt 2.4. układu). Po dokonaniu zapłaty Spłaty Pieniężnej i w wyniku takiej spłaty wygaśnięciu w tej części wierzytelności Wierzycieli należących do Grupy IV, wygasną również Hipoteki ustanowione na rzecz tych Wierzycieli.
Spółka dokonała Spłaty Pieniężnej (w rozumieniu pkt 2.4. Układu) w dniu 29.01.2021 r. W związku z tym zasadne było wykreślenie powyższych hipotek. Postanowienia stanowiące podstawę wykreślenia hipotek nie są prawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-09-23 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki