REKLAMA

ACTION S.A.: Wykonanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7, sprostowanie danych nieruchomości Spółki i oświadczenia o ustanowieniu hipotek.

2021-11-10 16:14
publikacja
2021-11-10 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-10
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wykonanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7, sprostowanie danych nieruchomości Spółki i oświadczenia o ustanowieniu hipotek.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 47/2021 z dnia 14.06.2021 r., nr 27/2021 z dnia 9.04.2021 r., 20/2021 z dnia 18.03.2021 r. i nr 4/2021 z dnia 22.02.2021 r., informuje, iż w związku ze skutkami ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2019 z dnia 7.08.2019 r. (znak: WI-II.7820.1.17.2018.AC) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 (…), tj. nabyciem przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez obciążeń własności części nieruchomości Spółki objętych oświadczeniem Spółki z dnia 22.01.2021 r. o ustanowieniu hipoteki (zgodnie z informacjami z raportu bieżącego nr 4/2021), wnioskami Skarbu Państwa o odłączenie ww. wywłaszczonych nieruchomości z obecnie prowadzonej księgi wieczystej oraz w celu uniknięcia przeszkody do dokonania wpisu hipotek na rzecz wierzycieli układowych, Emitent złożył w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2021 r., wniosek do Sądu Rejonowego w Piasecznie o sprostowanie opisu nieruchomości (uwzględniającego podział nieruchomości na podstawie ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego), odłączenie działek Spółki (po ich podziale i z uwzględnieniem zmian właścicielskich spowodowanych wywłaszczeniem) do nowej księgi wieczystej oraz dostosowanie przedmiotu hipotek do stanu prawnego w zakresie prawa własności nieruchomości Emitenta.
Po uwzględnieniu zmian wynikających z ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego nieruchomości Spółki położone w Zamieniu obejmują następujące działki nr: 3/3, 80/1, 81, 82, 83/2, 88/3, 89/3 o łącznym obszarze 7,3647 ha.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-11-10 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki