REKLAMA

ACTION S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu

2021-04-29 16:12
publikacja
2021-04-29 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 08.03.2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 09.03.2021 r., raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 12.03.2021 r., raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 16.03.2021 r., raportu bieżącego nr 21/2021 r. z dnia 25.03.2021 r., raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 21.04.2021 r., raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r. informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 15.04.2021 r. postanowienia o wpisaniu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawach z rejestracji następującego znaku towarowego:

a) słownego „blueanker”, nr prawa wyłącznego: 014659932 zarejestrowany w: Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,

Powyższy zastaw rejestrowy ustanowiony zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 1) i 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Andrzej Biały Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki