REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ACTION S.A.: Umorzenie postępowania w przedmiocie wpisu hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu

2021-11-09 11:07
publikacja
2021-11-09 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-09
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Umorzenie postępowania w przedmiocie wpisu hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r., nr 26/2021 z dnia 8.04.2021 r. oraz nr 61/2021 z dnia 23.09.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu wczorajszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Piasecznie postanowienia z dnia 25.10.2021 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie wpisu hipotek łącznych z równym prawem pierwszeństwa, ustanowionych uprzednio - w oświadczeniu notarialnym Spółki z dnia 22.01.2021 r. - na rzecz dziesięciu wierzycieli z Grupy IV Układu, w dziale IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółki, o numerach: WA5M/00356713/3 (nieruchomość zlokalizowana w Zamieniu), WA5M/00433184/9 (nieruchomość zlokalizowana w Zgorzale). Łączna suma hipotek objętych powyższym postanowieniem wynosi 122.703 tys. zł.
Zgodnie z pkt 1.5. (ii) układu, powyższe hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wykonania Układu na okres (w odniesieniu do Wierzycieli należących do Grupy IV) do dnia dokonania przez Spółkę zapłaty na rzecz wszystkich Wierzycieli należących do Grupy IV Spłaty Pieniężnej (zdefiniowanej w pkt 2.4. układu). Po dokonaniu zapłaty Spłaty Pieniężnej i w wyniku takiej spłaty wygaśnięciu w tej części wierzytelności Wierzycieli należących do Grupy IV, wygasną również Hipoteki ustanowione na rzecz tych Wierzycieli.
Spółka dokonała Spłaty Pieniężnej (w rozumieniu pkt 2.4. Układu) w dniu 29.01.2021 r. W związku z tym postępowanie w przedmiocie wpisu powyższych hipotek stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie stanowiące podstawę umorzenia postępowania nie jest prawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-11-09 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki