REKLAMA

ACTION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A.

2021-08-30 13:50
publikacja
2021-08-30 13:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/20121 z dnia 9.07.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 56/20121 z dnia 23.08.2021 r., Zarząd ACTION S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 30.08.2021 r. uchwałę nr 850/2021 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ACTION S.A..

Zgodnie z powyższą uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 2.972.816 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ACTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLACTIN00042”.

Wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego na runku podstawowym nastąpi z dniem 3.09.2021 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3.09.2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLACTIN00018”.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-08-30 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki