REKLAMA

ACTION S.A.: Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.

2021-11-30 15:11
publikacja
2021-11-30 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 102.11.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 8.04.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Piasecznie wpisu hipotek na nieruchomościach Spółki położonych w Zamieniu. Łączna suma powyższych hipotek wynosi 136.835 tys. zł.

Powyższe hipoteki zostały ustanowione przez Spółkę w wykonaniu Układu, jako hipoteki łączne z równym prawem pierwszeństwa. Hipoteki na zabezpieczenie wykonania Układu wpisane zostały w księdze wieczystej o numerze WA1I/00050570/1 (która jest nową księgą wieczystą założoną po odłączeniu działek nr: 3/3, 80/1, 81, 82, 83/2, 88/3, 89/3 o łącznym obszarze 7,3647 ha, stanowiących własność Spółki, z księgi wieczystej o numerze WA5M/00356713/3, w której obecnie wpisane są nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S-7).

Hipoteki opisane powyżej zostały wpisane na rzecz 40 Wierzycieli, to jest na rzecz każdego z Wierzycieli należących do Grupy I , który zgłosił się do Spółki po dniu wydania postanowienia o zatwierdzeniu Układu, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu.
Powyższe Emitent ustalił na podstawie informacji z Elektronicznego Systemu Ksiąg Wieczystych. Postanowienia o dokonaniu wpisu nie zostały dotychczas doręczone Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-11-30 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki