REKLAMA

ACREBIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27.11.2020 r.

2020-12-03 14:02
publikacja
2020-12-03 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27.11.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27.11.2020 roku:1/ Przyłęcki Michał - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1 126 000 - udział w głosach na WZ – 90,15% - udział w ogólnej liczbie głosów – 40,58%

2/ Pacześniak Marta - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 72 965 - udział w głosach na WZ – 5,84% - udział w ogólnej liczbie głosów – 2,63%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-03 Michał Przyłęcki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki