REKLAMA

ACREBIT S.A.: Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez Politechnikę Częstochowską

2020-10-19 08:04
publikacja
2020-10-19 08:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez Politechnikę Częstochowską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o wyborze jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez spółkę zależną Emitenta - Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000399805 (o nabyciu poinformowano w raporcie bieżącym Spółki nr 18/2020) – w konkursie w ramach Przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw intelektualnych z nimi związanych.

Konkurs został zorganizowany przez Politechnikę Częstochowską w zakresie otrzymanego dofinansowania w tegorocznej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program jest finansowany ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR 2020).

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności w Polsce oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Program jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Częstochowska poprzez TRANSFER B+R PCZ sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w ramach Inkubatora Technologicznego Centrum Transferu Technologii w Częstochowie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Michał Przyłęcki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki