REKLAMA

ACREBIT S.A.: Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E

2020-08-01 18:55
publikacja
2020-08-01 18:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-01
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 10 sierpnia 2020 roku planowana jest zmiana parametrów emisji akcji serii D i E (ppkt 6 i 7 ogłoszonego porządku obrad). Zmiana polegać będzie na zmianie:

· kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, dokonywanego poprzez emisję akcji serii D, z wskazanej w ogłoszeniu, tj. 464.011,50 zł, na kwotę 1.8250.000 zł;

· liczby emitowanych akcji serii D z wskazanej w ogłoszeniu, tj. 4.640.115, na 18.250.000;

oraz na ustaleniu:

· ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 1 zł.

Zmiana nie dotyczy trybu przeprowadzenia emisji (subskrypcja prywatna z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru). Zmiana nie dotyczy ponadto celu ekonomicznego emisji akcji serii D i E, tj. rozliczenia transakcji nabycia akcji Yoshi S.A.Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższe zmiany wynikają z uzgodnionych warunków nabycia akcji Yoshi S.A., w tym w szczególności z faktu (1) uzgodnienia w wyniku negocjacji ceny nabycia akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Yoshi S.A. na kwotę 20.000.000 zł, oraz (2) uzgodnienia, że cena ta zostanie zapłacona poprzez wydanie akcjonariuszom Yoshi S.A. 18.250.000 akcji serii D Emitenta oraz zapłatę gotówką kwoty 1.750.000 zł. Strony nie przewidziały jakichkolwiek innych świadczeń Emitenta wynikających z nabycia akcji Yoshi S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-01 Michał Przyłęcki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki