REKLAMA

ACREBIT S.A.: Informacje na temat nowej, planowanej działalności Emitenta. Wycena Yoshi S.A

2020-07-27 22:41
publikacja
2020-07-27 22:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Yoshi_-_Raport_z_wyceny_na_31-03-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-27
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Informacje na temat nowej, planowanej działalności Emitenta. Wycena Yoshi S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji uzgodnił ostateczne warunki nabycia akcji Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie (KRS 0000399805), to jest podmiotu dysponującego aktywami niezbędnymi do prowadzenia działalności na rynku medycznym.

Zarząd Emitenta informuje, że przedmiotem nabycia będą akcje Yoshi S.A. reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Uzgodniona w wyniku negocjacji cena nabycia akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Yoshi S.A. wynosi 20.000.000 zł. Cena ta zostanie zapłacona poprzez wydanie akcjonariuszom Yoshi S.A. 4.640.115 akcji serii D Emitenta oraz zapłatę gotówką kwoty 1.725.000 zł. Strony nie przewidziały jakichkolwiek innych świadczeń Emitenta wynikających z nabycia akcji Yoshi S.A.

Yoshi S.A. to spółka operująca na rynku nowych technologii, nastawiona na innowacje, szczególnie w obszarze medycyny. Yoshi SA jest brokerem technologii zajmujący się, z sukcesami, transferem technologii i ich komercjalizacją. Współpracuje z wieloma uznanymi ośrodkami akademickimi i badawczymi dzięki czemu ma stały dostęp do najnowszych technologii. Posiada przedstawicielstwa handlowe w Japonii i Niemczech a także punkt konsultacyjny w USA. Sztandarowym projektem Yoshi SA jest wprowadzenie na rynek urządzenia do ozonowo - tlenowej kąpieli terapeutycznej izolowanych części ciał w ramach projektu Hyperbary.
Hyperbary to innowacyjny system leczenia stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran. Współpracując z uznanymi lekarzami i inżynierami opracowano urządzenie o globalnym zasięgu, umożliwiające leczenie choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca i jej powikładnia.

Yoshi SA, będąc większościowym udziałowcem Polymertech sp. z o.o., realizuje również innowacyjny projektu z zakresu materiałoznawstwa z wykorzystaniem w druku 3D w zastosowaniu w medycynie.
W ramach Polymertech opracowano materiał, który jest bakteriostatyczny w całej dostępnej objętości z możliwością jego drukowania w technologii FDM a także wtrysku ciśnieniowego. Materiał przeszedł pozytywne testy w zewnętrznym, akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym. Obecnej trwają prace nad innymi zastosowaniami i postaciami materiału bakteriostatycznego.

Polymertech sp. z o.o. odpowiada na potrzebę rynku w zakresie nowych technologii i materiałów, adresowanych z jednej strony dla wysokospecjalistycznych usług medycznych i druku 3D a z drugiej dla takich branż jak Horeca, opakowania czy Automotive


Zarząd Emitenta zakłada, że po planowanym (1) dokonaniu zmiany przedmiotu działalności Emitenta, (2) zbyciu obecnie posiadanego przedsiębiorstwa Emitenta (w tym wszystkich aktywów służących do prowadzenia obecnej działalności), oraz (3) zawarciu umów nabycia akcji Yoshi S.A., Emitent będzie prowadził działalność na rynku medycznym, polegającą na realizacji projektu wprowadzenia na rynek urządzenia do ozonowo - tlenowej kąpieli terapeutycznej izolowanych części ciała w ramach projektu HYPERBARY.

Jednocześnie wraz z niniejszym raportem Emitent przekazuje do wiadomości publicznej wycenę Yoshi S.A. na dzień 31 marca 2020 roku wraz z opinią biegłego rewidenta na temat prawidłowości przedmiotowej wyceny. Zgodnie z przedmiotową wyceną wartość godziwa akcji Yoshi S.A., które zamierza nabyć Emitent, wynosi 20.733.000 zł.
Załączniki
Plik Opis
Yoshi - Raport z wyceny na 31-03-2020.pdfYoshi - Raport z wyceny na 31-03-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-27 Miichał Przyłęcki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki