ABC dłużnika: gdy sprawa trafia do komornika

Problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów mogą przyjść niespodziewanie. Ważne jednak, by umieć zwalczyć je już w zarodku. Gdy niekontrolowanie narastają, a bankowi lub firmie windykacyjnej nie udaje się ściągnąć od klienta niespłacanego zobowiązania, sprawa może trafić na drogę egzekucji prawnej. Wówczas najczęściej do działania wkracza komornik.

– W przypadku braku chęci współpracy ze strony osoby zadłużonej, unikania kontaktu i wyraźnej odmowy spłaty sprawa niespłacanego zobowiązania zwykle trafia do sądu, a następnie do komornika. To ostateczność, jednak konsekwentnie praktykowana, gdy osoba zadłużona lekceważy propozycje polubowne – wskazywała niedawno na łamach Bankier.pl przedstawicielka jednej z większych działających w Polsce firm windykacyjnych. Dziś, wraz z przedstawicielami Krajowej Rady Komorniczej oraz Izby Komorniczej we Wrocławiu, wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda zastosowanie tego ostatecznego rozwiązania.

Najpierw do sądu, później do komornika

rata » Nie mam na ratę kredytu. Co robić?

Sprawa niespłacanego długu – nim zostanie przejęta przez komornika – trafia na drogę postępowania sądowego. Sąd jest organem, który bada sprawę i wydaje tzw. tytuł wykonawczy, czyli dokument stwierdzający istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i zawierający nakaz zapłaty tej kwoty. Na tym etapie sprawdzane jest, czy z umowy wynika obowiązek zapłaty, w jakiej kwocie oraz czy prawidłowo naliczone zostały odsetki i inne koszty. - W postępowaniu przed sądem dłużnik może podnosić wszelkie argumenty, że obowiązek nie istnieje, że został wcześniej spłacony, że jest przedawniony, że wierzyciel udzielił mu zwłoki, itp. Bardzo ważne jest, żeby dłużnik brał czynny udział w postępowaniu sądowym, podnosił wszelkie argumenty na swoją korzyść, bo po zakończeniu postępowania i wydaniu tytułu wykonawczego nie będzie już takiej możliwości – wyjaśnia Monika Janus, rzecznik prasowy Izby Komorniczej we Wrocławiu i Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Po zakończeniu postępowania przed sądem i wydaniu tytułu wykonawczego wierzyciel decyduje o tym, czy skierować sprawę do komornika na drogę tzw. postępowania egzekucyjnego. Jeżeli zdecyduje się na takie rozwiązanie, to składa stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji, najczęściej do komornika tego rewiru, w którym mieszka dłużnik. – We wniosku wierzyciela dokładnie winny być określone takie dane, jak: imię i nazwisko dłużnika, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, adres dłużnika, dokładna kwota podlegająca ściągnięciu oraz wskazane sposoby egzekucji. To tutaj określone zostaje, z czego ma być prowadzona egzekucja. To wierzyciel jest decydentem postępowania, od jego wniosków i woli zależy, jakie sposoby zastosuje komornik – dodaje Robert Damski, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie i Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie.

Komornik nie bada podstawy i zasadności długu

rata » Niespłacony kredyt trafił do firmy windykacyjnej. Co teraz?

Po skierowaniu przez wierzyciela sprawy do komornika ten nie ma obowiązku jeszcze raz badać zasadności długu. Ponieważ sąd nadał tytuł wykonawczy, przyjmuje się, że zostały rozpatrzone wszelkie aspekty słuszności i poprawności istniejącego zobowiązania. – Komornik jest związany treścią wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, bada tylko wniosek pod względem formalnym, czy został prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną, czy został dołączony tytuł wykonawczy – wyjaśnia Monika Janus.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika pełni rolę wykonawczą w stosunku do wcześniejszego postępowania sądowego. ­– W jego ramach komornik doprowadza do wykonania orzeczenia sądu, do wyegzekwowania kwoty pieniężnej. Jest to postępowanie formalne, w jego toku nie można podnosić zarzutów, że obowiązek nie istnieje czy został wcześniej spłacony. Komornik nie pełni roli sądu, nie bada merytorycznie podstawy obowiązku, jego zasadności. Tego typu argumenty należy podnosić przed sądem – przestrzega rzecznik prasowy Izby Komorniczej we Wrocławiu.

Gdy komornik przystępuje do egzekucji

Zadaniem komornika jest ściągnięcie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Egzekucja może być prowadzona między innymi z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, nieruchomości, posiadanych praw majątkowych. ­– Egzekucja to przymus. Jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu tytułu wykonawczego dłużnik w dalszym ciągu nie wykonuje obowiązku, czyli nie spłaca długu. Komornik w toku postępowania egzekucyjnego stosuje środki przymusu w celu doprowadzenia do wykonania obowiązku. Są to środki określone w przepisach prawa, a polegają na przymusowym zajęciu składników majątku ­– potwierdza Robert Damski.

Z czego komornik może prowadzić egzekucję długu:
  • z ruchomości,
  • z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych,
  • z rachunków bankowych,
  • z innych wierzytelności,
  • z innych praw majątkowych, jak np. akcji, udziałów,
  • z nieruchomości,
  • przez zarząd przymusowy,
  • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Z chwilą przystąpienia do pracy, czyli wszczęcia egzekucji, komornik zawiadamia dłużnika o tym fakcie. Informuje, z jakiego tytułu i na rzecz kogo prowadzone jest postępowanie oraz jakich kwot dotyczy. To, z czego będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela wyrażonej we wniosku składanym komornikowi. – Komornik może zająć składniki majątku, a następnie spieniężyć (sprzedać w trybie publicznej licytacji ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości) zgodnie z żądaniem wierzyciela – potwierdza Monika Janus.

Jak już wspomniano, komornik nie dokonuje ocen merytorycznych zasadności długu, a na przykład w przypadku egzekucji dokonywanej z ruchomości nie ma obowiązku badać czy dana rzecz jest własnością dłużnika czy innej osoby. – Komornik ma na przykład prawo zająć samochód będący we władaniu dłużnika, nawet wtedy, gdy należy on do teściowej, przyjaciela czy nawet do firmy leasingowej. Wynika to wprost z przepisów o egzekucji sądowej. Oczywiście właścicielowi przysługują środki prawne w celu żądania zwolnienia zajętej rzeczy, ale tym zajmuje się sąd, do którego należy w terminie miesięcznym złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Sąd może w takiej sytuacji zwolnić ruchomość spod zajęcia – przestrzega rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Negocjuj z wierzycielem, nie komornikiem

Komornik jako funkcjonariusz publiczny musi przyjąć zgłaszaną przez wierzyciela sprawę i doprowadzić do wyegzekwowania obowiązku zasądzonego w tytule wykonawczym. Ma prawo w tym celu stosować przymus rozumiany jako zajęcie majątku dłużnika, jednak przebieg i kierowanie postępowaniem za pomocą dostępnych środków prawnych to rola wierzyciela, na rzecz którego dłużnik dokonuje spłaty zobowiązania.

– Wierzyciel jest "panem postępowania", jego dysponentem. To na jego rzecz komornik egzekwuje środki pieniężne czy inne obowiązki i jest jego wnioskami związany. Bardzo często, prowadząc postępowanie egzekucyjne, spotykam się z błędnym przekonaniem dłużników, że wszystko zależy od komornika i komornik może np. odstąpić od zajęcia pensji czy konta bankowego czy nawet wstrzymać się z egzekucją na jakiś czas. Absolutnie tak nie jest. Komornik sam nie może działać wbrew wnioskom wierzyciela. Wszelkie sprawy związane z umorzeniem odsetek, zwolnieniem wynagrodzenia za pracę, przedłużeniem terminu do zapłaty trzeba załatwiać z wierzycielem – wyjaśnia Monika Janus.

– Nie należy tego rozumieć w taki sposób, że nie warto rozmawiać z komornikiem, bo to i tak nic nie da. Przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne przewidują szereg środków służących i pomocnych dłużnikowi. Na przykład w toku egzekucji nie podlegają zajęciu przedmioty służące do wykonywania pracy zarobkowej dłużnika, a jeżeli dłużnik unika komornika, to może się zdarzyć, że z braku wiedzy zostanie zajęty np. komputer czy inny sprzęt służący do pracy – dodaje.

– Dlatego warto rozmawiać z komornikiem, nie należy go unikać, chować się przed nim. Należy skupić się nad rozwiązaniem problemu ciążącego długu, zaproponować sposób i terminy spłaty, wskazać majątek, bo za jego poszukiwanie dłużnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. Warto pamiętać, że tytuł wykonawczy przedawnia się z upływem lat 10, a każde skierowanie sprawy do komornika przerywa bieg przedawnienia (termin dziesięcioletni zaczyna biec od nowa) zatem małe są szanse, że uniknie się egzekucji. Dług zawsze będzie ciążył na dłużniku, a w razie jego śmierci - na spadkobiercach (dzieciach, rodzinie) – puentuje pani rzecznik.

Rozmawiała i opracowała Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz, Bankier.pl


Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
11 2 ~TeTe

Ja wpłaciłem komornikowi kwotę którą żądał. Chciałem zamknąć sprawę i mieć święt y spokój. Zrobiłem przelew na konto komornika, które wskazał w piśmie. Przelew jednak wyszedł z innego konta nić komornik wczesniej zajął, teraz komornik rzada 200zł za dodatkowe koszty. Jakie koszty ? CZY TAK MOŻNA?

! Odpowiedz
2 7 ~Kaczor

Do Bombaj ale żeby machina ruszyła to musisz mieć wyrok sądu lub nakaz zapłaty

! Odpowiedz
17 10 ~Bogda

Czy komornik może zając pobory nie powiadamiająć mnie, po prostu wzięłam pensje sporo za mała domyślam się że komornik mi zajął bez powiadomienia mnie. Czy tak można bez sprawy.

! Odpowiedz
6 8 ~ktosia

Ja mam podobnie tyle tylko że mimo spłacenia dlugu komornik i tak zajol konto i o dziwo po przeliczeniu jego kosztow i kosztow sadowych i calej reszty wyszło więcej o ponad 600 zl widocznie zbiera na samochod

! Odpowiedz
11 2 ~Bombaj

Ja bylem w odwrotnej sytuacji to mi facet nie oddawal pieniedzy... oczywiscie chcialem dochodzic swoich praw przed sadem na szczescie trafilem na firme Delegat z Bydgoszczy i zaoszczedzilem.. bo zeby uzyskac wyrok sadu trzeba wylozyc niezla kase w moim przypadku wszystko zliczajac to bylo ponad 10 tys. zł! plus czas zanim machina sadowa to wszystko przemieli... ale skorzystalem z windykacji i wszystko poszlo sprawnie i za rozsadne pieniadze i co najwazniejsze bez wykladania zadnych pieniedzy..

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 17 ~ahj

A ja nawet nie wiedziałam że sprawa jest w sądzie i nie miałam możliwości rozmawiać i przedstawić swoją sprawę. Dostałam tylko papiery od komornika z informacją że zajął mi konto. Nawet teraz wielokrotnie próbowałam od niego uzyskać jakiekolwiek informacje, dojść do porozumienia ale niestety on bezczelnie udaje głupa

! Odpowiedz
1 8 ~AntymonBoraksu

Krótko i na temat,dług możesz płacić bez końca,łatwo egzekwować,trudno zakończyć postępowanie.Wierzyciel wysyła do komornika bo nie ma obowiązku informowania a komornik wpłaca minimalne kwoty bo koszty postępowania,woli dla siebie więcej.Bez wiedzy o ilości długu nie można powiadomić komornika o spłacie.Ot w takim państwie prawa i równości dla ludzi żyjemy proszę państwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 11 ~jordi

własnie dowiedziałem się o zajęciu przeglądając moje konto komornik zabrał 9tys .nic do tej pory nie otrzymałem. Nie mam spraw sądowych.

! Odpowiedz
4 17 ~odi

Moją sprawę o zwrot nieprawnie wyłudzonych środków finansowych i w ją sądzie trzymają trzy lata, a na dodatek sfałszowali protokół z rozprawy!
Tak działają Polskie SĄDY, TYLKO NA SZKODĘ OBYWATELI!
Gdybyś Ty był dłużny, to od razu naślą Ci faszystów, a jak Tobie są dłużni, to będą Cię zwodzić, odpisywać psychologiczne pisma, omijać prawo, próbować Ci wmawiać o świadomości, gdzie oszuści podłożą C tzw. świnię bez żadnej strony rzekomej niewążnej umowy!
Nam fałszowali polisy AC na samochód, gdzie płaciliśmy je podwójnie, a jak chcieliśmy zamienić samochód po wprowadzonych zmianach wymaganych marek w Ośrodkach Egzaminacyjnych na Prawo Jazdy, to zaczęli właśnie świadomie nam wmawiać o ciągłej zaległości, bo dobrze wiedzieli, że nam sfałszowali BIK, i jako strona dokumenty sfałszował pośrednik podając się za nią, gdzie jak zostało ujawnione nie był żadna strona rzekomej już nieważnej umowy!
Teraz walczę o odszkodowanie, a prawo, to lewo!
Chodzi o Getin Bank Jastrzębie-Zdrój

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~fodi

Dobrze, tak trzymaj i życzę Ci powodzenia!
Wszystkie oszukane osoby przez Getin Bank na polisach AC, gdzie płacili podwójnie to ubezpieczenie mogą pisać na adres luciomw@wp.pl

! Odpowiedz
2 7 ~Runfast01

Runfast01 do gogo

Dobrze wiem co mowie komornik ktory zajmuje sie moja sprawa wlasnie to robi

! Odpowiedz
7 0 ~wnikliwy

A podobno tytul wykonawczy z świadczenia okresowe przedawnia się po 3-ch latach nie po 10-ciu( wg. wyroku SN)

! Odpowiedz
1 2 ~propek123

Jakbym miał jeszcze raz ogłaszać upadłość to na pewno bym to znowu robił w Anglii. Sądy tutaj działają bardzo wydajnie, a w Polsce to strach nawet jak na świadka wzywają....bo nie wiadomo ile się postępowanie może ciągnąć, czasami dekadami. Co do obsługi przy takich upadłościach to ja korzystałem ze wsparcia kancelarii ECPU. Ich strona – www.ecpu.pl. Bardzo dobry kontakt, jasne warunki cenowe.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 11 ~aiseiw

tak uczciwa praca nikt sie nie wzbogacil kradli za komune a teraz zgrywaja bogaczy a komornicy to zlodzieje nie patrza czy masz na mleko dla dziecka czy leki potrafia z konta zasilek rodzinny zgarnac

! Odpowiedz
6 24 ~kwiatkowski

piszecie same bzdury komornik to złodziej w białych rękawiczkach ma pozwolenie państwa na okradaniu ludzi jest w prawie komorniczym zapisane że z emerytury może zabra ć25 procent a tu ludzie piszą ze zabiera im wszystko . takimi praktykami powinien zająć sie odpowiedni minister i karać komorników isędziów przy sądach regionalnych zwolnieniem dyscyplinarnym oraz konfiskatą całego mienia komornicy zarabiają około 40 tyś roczni nie płacąc podatku czy to jest sprawiedliwe

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~siara

Nie płacić tylko jak w stanach kazdy powinien miec bron i mendę odrazu zastrzelić za wtargnięcie na posesje

! Odpowiedz
4 34 ~Runfast01

Do Gosia

Wydaje mi sie , ze Gosia komus nadepnela na odcisk i zalega...

Komornik moze zajac nawet nieruchomosc nalezaca do matki ciotki czy babki...

Moral z tego taki ze dlugi trzeba splacac

! Odpowiedz
14 2 ~gogo

Nie moze pisze bzdury cwaniaro !!!

! Odpowiedz
2 3 ~lui

Mozesz dac przykład na jakiej podstawie moze zajac nieruchomość osób nie zwiazanych ze sprawą. Jestem prawnikiem i pierwszy raz słysze ze komornik moze zajać nieruchomość matki babki czy ciotki

! Odpowiedz
3 1 ~Emilia

A co w przypadku kiedy jedna firma uzyskała Nakaz Zapłaty, a druga firma także chce uzyskać taki Nakaz na ten sam dług?

! Odpowiedz
3 8 ~Gosia

Emilio zgłoś do Prokuratury, Oni się zajmą oszustami!!!! Bo to już jest oszustwo i tak nie może być! Jeśli tego nie zgłosisz, to znowu ktoś przyśle ci nakaz zapłaty, i tego może się nazbierać, a dalej KOMORNICY, I za jeden dług będziesz płacić cztery razy albo i więcej. Bo zrobią z jednej sprawy pięć spraw, pięć klauzuli i pięć innych numerów spraw, że się nie połapiesz o co w tym wszystkim chodzi, Ja miałam podobną sytuację i komornik wyleciał z pracy za oszustwo. Tak samo jest z nakazami zapłaty, nie lękaj się pobierz nakazy zapłaty i ruszaj do prokuratury nim będzie za późno............ POWODZENIA

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 ~andzej

czy komornik moze mi zabrac plac na cmetarzu ktury kupilem

! Odpowiedz
2 2 ~dluznik

dluznik zlicitowany malo zabera sie za majatek zony malo co robi wiezyciel naciska by zmienic ustawy i zakogo beda brac sie komornicy nakogo popadnie doczego dotknie sie dluznik bedzie w jego wladaniu kto zmjeni ustawy o wladaniu jak mozna zabrac czyjas rzecz kto napisal ustawy dla komornikow kto napisal ustawe za dlugi meza nieodpowjadam a komornik ma specjalne ustawy co zrobi zad jak bedzje dluznjkow 10.000000 dodajac rodziny jaki dluznik podejmnje prace legalna jle panstwo traci natych glupich ustawach

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
13 3 ~Gosia

Kto napisał te ustawy? To jeszcze za komuny tak było i tak jest do tej pory!!!!!!!!!! To też walczą aby zmienić wszystko i wszystkie ustawy komunistyczne bo inaczej pójdziemy na bruk!!!! Bo poprzedni rząd miał wszystko w nosie!!!!!!!!!!!! A komornik sam sobie ustala swoje zasady a ludzie płaczą,,,,, i płacą!!! Są bez karni, sąd ich nie ruszy bo razem współpracują jedynie ich ruszy PROKURATOR!!!!!!!!!!!!!! dłużniku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 7 ~logo odpowiada ~Gosia

wlasnie PIS ustanawiaja nowa ustawe gdzie juz takich bezsensow nie bedzie a dlug nie bedzie odnawialny po 10 latach na nowo koniec z tym

! Odpowiedz
2 3 ~Roma odpowiada ~Gosia

Coś taka zażarta na komunę ! 26 lat po tym systemie a Ty twierdzisz że przepisy komornicze dotyczą tego okresu . Takie bezprawie zafundowali polakom prawicowcy, chyba urodziłaś się po 1990 roku ! Staraj się być obiektywna .

! Odpowiedz
5 0 ~niki

a ja za 2 złote jazdy bez biletu 13 lat temu muszę spłacic 1000 zł .A co jak bym już umarła

! Odpowiedz
12 4 ~Gosia

To z grobu byś musiała zapłacić niki. Bo oni nawet po śmierci nie odpuszczają złodzieje w białych rękawiczkach!!!!!!!!!!! ZGŁOŚ TEN INCYDENT W PROKURATURZE. To jest sprawa przedawniona, a to dopiero im się przypomniało? Nic nie płacisz a oni dostaną po tyłku i ktoś wyskoczy z portek POWODZENIA.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 25 ~Runfast01

Do oko

Chyba problemy emocjonalne obserwujemy u kolegi - czyzby wiedzial jak zrobic dzieci ale jak zapewnic im byt juz niekoniecznie? Jezeli Pan oko nie moze znalezc pracy to musi sie zglosic do posredniaka i przestac jawic sie jako zyciowy nieudacznik

Do wiadomości Pana oko - dlug alimentacyjny to jedyny dlug ktory sie nie przedawnia , alimenty mozn wyegzekwować rowniez zajmujac ruchomości badz nieruchomosci a nie tylko wynagrodzenie za prace czyzby Pan oko niczego sie w życiu nie dorobił. ....

Pozdrawiam wszystkich wierzycieli

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 2 ~Apw

Nie powiem ale jestem osrany mam egzekucje z ruchomości chociaż nalezą one do matki nie będacej wogole dłużnikiem

! Odpowiedz
13 3 ~Gosia

Komornik nie ma prawa zabrać tego co należy do pana matki, ponieważ to nie ona jest dłużnikiem, lecz pan. Pana matka musi jak najprędzej zgłosić to w PROKURATURZE bo to już jest kradzież mienia. A KOMORNIKOWI SIĘ DOSTANIE TORBA I KIJ. POWODZENIA...

! Odpowiedz
3 3 ~logo

bzdura

! Odpowiedz
3 9 ~Jolka

Mam pytanie mąż zrobił zadłużenie w hurtowni, Wlasciciel oddał dług do sądu. Sąd przychylił się do Własciciela wniosku. Teraz spłacamy zadłużenie. Spłaciliśmy już ponad 2/3 kwoty. I nasuwa się pytanie czy komornik ma prawo zająć się tym długiem jeśli spłacamy ile możemy. Wyrok sądu był 2 miesiace temu. Do tej pory splacilismy 3/4 zadłużenia

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~pysia

Komornik nie ma nic do tego jeśli spłacacie dług, To sąd dał wam nakaz płatności; i kwotę rat a nie komornik! Jeśli by się doczepił to jest na to kodeks karny, Zgłosić to w prokuraturze podać rachunki spłat rat [ksero] i sprawa załatwiona.

! Odpowiedz
3 3 ~bredziak

wiekszosc jest zaskoczone pojawieniem sie komornika -a Prawo mowi ze to ostatnia instancja w procesie egzekucynym . Dłuznik poiwnien dostac na poczatek zawidomienie o długu od wierzyciela z podaniem dowodu sobistego miejsca zamieszkania, nazwiska i sumy długu oraz a dopiero,pozniej zostac wezwany na rozprawe sadowa i miec prawo do obrony.A tu tylko komornik lub badziory bez nakazu albo z nakazem elektronicznym.Pozostaje wiec tylko pistolet.i duzy magazynek.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 ~dorka

I tu się z tobą zgadzam berdziak. Ale sądy elektroniczne to nagonka na zwykłego obywatela, który nie ma żadnego długu! To jest maszyna do nabijania kabzy komornikom, tego nikt nie kontroluje system sam wybiera ofiarę i leci panie bredziak, a komornik się cieszy bo będzie kasa na wyjazd do Tunezji!!! i się śmieje!!! Bo nikt go nie ruszy. Ale się myli że nikt nie ruszy, jeszcze jest kodeks karny na takiego facia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 1 ~OczekujcieNas

propaganda bankowo-złodziejsko-komornicza...

wejdź na ANTYWINDYK.PL i pozbądź się długów! oni naprawdę pomagają okradanym przez złodziejski system!

! Odpowiedz
27 16 ~oko

zacznijmy od tego ze kluczem jest zmina prawa, bo to prawo robi z ludzi niewolnikow, a niewolnictwo nie w Polsce zakzane. Nie moze byc tak aby dlug, ciagnal sie do smierci i jeszcze przechodzil na dzieci. Dzieci nic nie zawinily. Wierzyciel tez musi wziac na siebie odpowiedzialnosc. Jesli nie uda mu sie sciagnac dlugu za zycia, to jego problem.
Poza tym, co innego jest dlug powstaly faktycznie poprzez wziecie kredytu, pozyczki a co innego kiedy nigdy pieniedzy sie nie pozyczalo a jest sie dluznikiem ! to paranoja! Przyklad prosty. Alimenty, ktore kreuja dlug, a wystarczy stracic prace i juz problem. Dlug alimentacyjny musi sie przedawniac, bo nikt pracy nie gwrantuje obecnie. Przepisy oparte sa na jeszcze komunistycznym podejsciu, ze kazdy ma prace ! a wiadomo ze tak obecnie nie ma po transformacji ustrojowej. Czasy sie wiec zmienily, a prawo zostalo w tyle. Trzeba pisac petycje do prezydenta RP aby wyszedl z wnioskiem o zmiane prawa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 29 ~Wordsan

oko, masz dzieci to musisz płacić, i kropka, w końcu to twoje dzieci. Twoje problemy to nie problemy twoich dzieci, co one są winne? że ojciec to człowiek nieodpowiedzialny.

! Odpowiedz
0 5 ~zgaga07

oko,,,,, czy ty wiesz co mowisz? jakim prawem alimenty maja sie przedawniac, dlaczego panstwo-podatnicy maja lozyc na wychowanie dzieci, jezeli nie jest sie w stanie ich wychowac, poprostu ich sie nie robi, chyba mikolaj ci tych dzieci nie podrzucil pod choinke.

! Odpowiedz
3 1 ~ewe

A jak to jest z umorzeniem postępowania? Czy wierzyciel ma obowiązek, po całkowitym zaspokojeniu wszelkich roszczeń, złożyć wniosek o umorzenie/wycofanie egzekucji? I jaki ma to wpływ na koszty egzekucji?

! Odpowiedz
1 1 ~ja

a co zrobić kiedy to komornik unika odpowiedzi , rozliczenia i wskazania konkretnie pozostałej kwoty do zapłaty

! Odpowiedz
6 4 ~Ala

Wszelką wymianę informacji z komornikiem należy prowadzić wyłącznie w formie pisemnej , korespondencję należy wysyłać listem poleconym, następnie wysyłać ponaglenia. W przypadku braku reakcji proponuję skierować skargę do Sądu Cywilnego na komornika. Niestety złożenie wniosku do sądu niesie za sobą konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.


Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~Adam

Witam.

Mam problem Rosjanin zatrudnił mnie w Polsce i nie płacił za wykonaną pracę,mam prawomocny wyrok sądowy z trybem natychmiastowej egzekucji i nic się nie dzieje.
Rosjanin dalej prowadzi działalność i zatrudnia polaków na 3 miesiące i nie płaci,terminy sądowe się przeciągają a mu pieniążki spływają do kieszeni.. i nikt nie wie co i jak z tym zrobić.
Komornikowi spłaca połowę tego co się umawiał i komornik ma zwiazane rece.. (co za kraj) ..

Mam pytanie:
-ile czasu ma komornik na ściągniecie należności wierzyciela (aby wystawić pismo o braku możliwości ściągnięcia należności)

-jaka jest procedura odzyskania należności za pracę przez "fundusz gwarancyjny"

Bardzo proszę o podpowiedz,gdyż jestem w złej kondycji finansowej przez ów "pracodawcę" a polskie prawo niestety daje wiecej opcji takim ludziom niż tym którzy chcą uczciwie zarobić na chleb.

Proszę o kontakt na : adam.masnicki@o2.pl

Z góry dziękuję.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 1 ~kulka11

ja jestem na początku drogi w walce o zaległe pieniadze. Trafiłam na dobrego komornika http://www.komornikbytom.eu/ który jest mi bardzo pomocny. Potrafi doradzic i pomoc we wszystkich kwestiach.

! Odpowiedz
1 13 ~shi

Widac komornicy wpieprza swoja reklame wszedzie.

! Odpowiedz
2 2 ~zll

Nie orientuje się ktoś czy dłużnik ma bowiązek powiedzieć komornikowi gdzie znajduję się pojazd , który jest " zajęty "

! Odpowiedz
0 0 ~K_v_Z

Ja np. Powiedziałem, że pojazd mi się rozkraczył i stoi na dużej ulicy w Warszawie na chodniku. Padł silnik. Nazwę tej ulicy podałem ale numeru nie pamiętam. Adres ustalę i dostarczę. Próbuję załatwić holowanie do warsztatu w celu naprawy.
Pomogło....

! Odpowiedz
0 7 ~xxx

Również można odrzucić spadek wiedzac ,ze sa dlugi . Wtedy dlug umiera razem z dłużnikiem.

! Odpowiedz
12 0 ~milena

Gdyby ktoś z Państwa był oszukany, miał dłużnika i szukał pomocy u komornika to polecam Pana Mariana Piaseckiego z kancelarii komorniczej w Tarnowie http://www.tarnow-komornik.pl/. Komornik sądowy pomoże Państwu wyegzekwować należności, dług.

! Odpowiedz
2 7 ~Madera

Fakty dotyczące ZŁODZIEJSKIEGO PROCEDERU PAŃSTWA "POLSKIEGO", są nie do zaakceptowania !!! Najpierw, to państwo pozwala okraść człowieka, pozbawiając go opieki Stróżów prawa, którzy na zasadach Talmudu , nie działają wobec Gojów ! GDZIE MY JESTEŚMY?! Sprawy przez policję i prokuratorów są blokowane, aby nie dostały się do Sądu, a jak już dostanie się jako sprawa gospodarcza lub cywilna o zapłatę!!! I zgnijcie kto płaci ?! Nie złodziej , ale osoba nie związana ze zdarzeniem , która ma stały dochód !!! Musicie przyznać, że to nie ma nic wspólnego z Prawem Polskim ! Komornik wkracza do akcji i jest to kolejny złodziej dlaczego, tak mówię a bo dlatego, że nikt nie jest w stanie sprawdzić jak to On nalicza zobowiązania, które są lichwą a nie działaniem prawnym !!! Kto mi udowodni, że wierzyciel otrzymał te wszystkie odsetki ?! Co z tego, że komornik w zakończeniu je wyszczególnia ?! Ja od wierzyciela nie mam takiego potwierdzenia ! Kolejna sprawa to manipulowanie spłatami, jak jest ich więcej taki sposób aby egzekucja trwała jak najdłużej ! Przy 3000,-zł + odsetki z 2000 r były spłacane przez 10 lat. przy rocznej wpłacie 5656,47zł, 2001 r. - 6181,69 zł, 2002 r. - 6661,61 zł itd. aż do roku 2010 - 10280,68 zł. ZUS nie chce już przekazywać pieniędzy komornikowi, bo od 2008 r. nie potrafi się rozliczyć z pobieranych pieniędzy ! Ale oszukuje ZUS i dalej pobiera pieniądze, wierzyciele do jednego długu rosną jak grzyby po deszczu, e - Sądy wydają nakazy na lewo i prawo na 10 letnie długi telefoniczne, gdzie np.nigdy takiego telefonu nie było !!! A wg. tego Sądu powinien mieć ich 5 ! Da kogo mamy się udać ?! Jak nie ma PRAWNEGO POSTĘPOWANIA ANI PRAWNEJ OCHRONY OBYWATELI ?!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~EWA

cala prawda i jeszcze gorzej - ja mam placic na zlodzieja bo mu sie zachcialo ukrasc komunalny budynek wraz z najemcami - tu ktos POszalal - a darmozjady i downozjady obrabiaja nasze rodziny! Madera gratuluje, bo ja takimi pieknymi slowami nie umiem juz w ich kierunku rzucac - ............. niech imziemia ciezka bedzie.

! Odpowiedz
0 0 ~kasia

Tak jest nikt ich nie sprawdza, sami sobie naliczają odsetki, w sądzie nie wygrasz bo to jedna klika, idą w parze!! Ale jest na nich sposób, media. A na koniec ZGŁOSIĆ W PROKURATURZE. Bo o policji nie ma mowy, żeby zgłosić o przestępstwie. Od razu komornik dostanie cynk, i już wie o wszystkim. Panie Madera.

! Odpowiedz
0 1 ~ja

Ja już od miesiąca próbuje dogadać się z wierzycelem ale on chce natychmiastowej spłaty i tyle ile on żąda.

! Odpowiedz
0 1 ~EWA

nasze wladze sadowe komornicze , prokuratorskie i nad nimi sprawujacy wladze politycy oraz ministrowie to jakis matriks - jak to sie stalo, ze przestepcy moga rujnowac caly narod polski! jak to sie dzieje, ze nawet adwokaci boja sie brac udzial w pewnych sprawach! jak to jest ze holota to niby ludzie do sprawowania wladzy! czyz zlodziej to nie przestepca - dlaczego uchodzi mu to bezkaznie i jeszcze trzeba za niego doplacac do ich interesow brudnych jak wegiel!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~Wordsan odpowiada ~EWA

O co chodzi, nie rozumiem. Cały świat taki be, to był zawsze. Złodziej zawsze to złodziej, ci co nie spłacają własnych zobowiązań, to są złodziejami i należy ich karać, bez litości. Nie można dopuszczać aby okradali wierzycieli.

! Odpowiedz
0 2 ~Wordsan

Co w tym dziwnego, przecież to są jego pieniądze. Podpisałbyś pożyczkę bez otrzymania gotówki?

! Odpowiedz
1 1 ~hftrfyvb odpowiada ~Wordsan

Ty wordsan jestes komornikiem nie! Smierdzisz na kilometr

! Odpowiedz
1 0 ~Wojtek

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 5 ~-Kasia

Byłam poręczycielem w Skoku kredytobiorca nie spłacał skok nie informował poręczyciela. Wierzyciel skierował sprawę do sądu i komornika. Przez 3 lata komornik przesyłam pieniądze wyegzekwowane Skokowi. Po 3 latach skok sprzedał dług asekuracji .Nie dość ,że na tym samym nakazie zapłaty co Skok to jeszcze odsetki liczą sobie od początku tak jak pierwszy wierzyciel.A co do ugody z wierzycielem nie z każdym wierzycielem da się podpisać ugodę ..Wolą dług sprzedać za 3 lata znów więc o czym my tu mówimy,,,

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 4 ~miro

I tak wlasnie nas zalatwili..dali nam sie zadluzac i twierdzili ze dlugi sie przedawnaija..a tu nagle,niespodzianka na wieki! ktos mial 1000zl dlugu 10 lat temu to teraz ma 100000zl !!:D

! Odpowiedz
2 5 ~Wordsan

miro, kto ci kazał się zadłużać? I chciałeś kogoś nabrać wiedząc że długi się przedawniają - i według ciebie to jest sprawiedliwe jak chciałeś okraść wierzyciela? Kali może kraść ale Kalemu broń Boże nie wolno nić uszczknąć. Ot polska mentalność kmiotków.

! Odpowiedz
0 3 ~baka

a takie negocjacje i tak nie przynosza zadnych efektow, wiem to z własnego doświadczenia, komornik i tak zabiera wszystko, do grosika, nie zostawiając nic na utrzymanie. Pisma i prośby nie przydały się wcale!!!

! Odpowiedz
0 0 ~iza

Dajcie szybko odp

! Odpowiedz
0 1 ~conectum

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~conectum

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~iza

Mam pytanie jak dowiedziec sie jaki komornik pobiera moje wynagrodzenie w zakladzie pracy

! Odpowiedz
0 0 ~KomornikSynonimKurwy

Jeśli nie dostałaś takiej informacji w miejscu pracy, to bank ma obowiązek podania ci namiarów na komornika

! Odpowiedz
0 10 ~Sebik

Dług zawsze będzie ciążył na dłużniku, a w razie jego śmierci - na spadkobiercach (dzieciach, rodzinie) – puentuje pani rzecznik... NIEPRAWDA NIEPRAWDA..w ciągu 6 miesięcy od śmierci dłużnika rodzina i dzieci odrzucają cały majątek,można to zrobić u notariusza..Więc spadajcie!!!

! Odpowiedz
0 2 ~conectum

Najlepiej jeszcze z dobrodziejstwem inwentarza.Trzeba to zrobić u notariusza - ok. 200zł.

! Odpowiedz
0 0 ~baka

chyba trzeba wystąpić z pismem do wierzyciela, oczywiście po konsultacji z radcą prawnym dot.przedawnienia długu , o wykreślenie z listy dłużników np.banku na skutek właśnie przedawnienia zobowiązania. Po tym nikt nie ma prawa egzekwować coś, czego nie ma.

! Odpowiedz
1 2 ~Wordsan

To ty spadaj! I czytaj ze zrozumieniem. A co zrobisz jak spadek jest większy od zobowiązań? Cwaniaczku.

! Odpowiedz
3 1 ~Kasik

WitamCzy mimo odbywającej się egzekucji komorniczej można sie jeszcze dogadać mimo to z wierzycielem gdy chce si ę spłacic pozostałą całość zdłużenia? Czy jet to juz tylko i wyłacznie sprawa między dłuznikiem a komornikiem??Prosze o pomoc, bo koszta komornicze sa bardzo wysokie i spłata w dłuzszym odstępie czasowym na tzw "ciche raty" mija sie z celem....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~conectum_pl

Dlaczego chcą Państwo spłacić zadłużenie to tylko z wierzycielem. To on oddał sprawę do sądu a ten do komornika. Przez komornika spłaca Pani odsetki i koszty egzekucyjne.

! Odpowiedz
10 1 ~Foxiiis

Gdy potrzebujesz pożyczki na spłatę komornika to polecam www.foxPozyczka.pl - dostaniesz przez Internet i bez sprawdzania bik czy zaświadczeń.

! Odpowiedz
1 0 ~Gabrysi

jak to działa?

! Odpowiedz
1 0 ~uk

Witam mam pytanie zostalam pociagnieta do odpowiedzialnosci za dlugi rodzicow (rodzice nie placili czynszu za mieszkanie w ktorym mimo ze nie mieszkalam bylam zameldowana ) juz sie wymeldowalam ale od poprzedniego miesiaca komornik zajął część mojej renty po tacie . Teraz dostalam umowe 1/2 etatu i chcialabym sie dowiedziec czy komornik teraz bedzie pobieral oplate egzekucyjna zarowno z renty i wyplaty czy z obu dochodow ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 7 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 5 ~aisha

Życie w Polsce jest koszmarem, strasznie mi Pani żal i przykro że w Polsce ludzi którzy chcą uczciwie spłacić długi pcha się na same dno gdyż przepisy na to pozwalają a kto je tworzyw - ludzie u władzy - polacy tylko przez małe p. Także mam z tym problemy i chyba czas pomyśleć o zagranicy. Szkoda bo nie długo wszyscy młodzi ludzie wyjadą .......

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 3 ~alka

U mnie gdyby nie komornik to do dziś nie zbaczyłabym swoich pieniędzy.Na całe szczęście w miarę szybko zorientowałam się, że mój wspólnik nie jest ze mną do końca uczciwy. Komornik z Wodzislawia, p. Michalak-tŁomak bardzo szybko rozegrała sprawę. Na moje szczęście.

! Odpowiedz
0 0 ~zdesperowana

mam jeden dług wobec ZUS- składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej komornik rozbił te płatności na 56 rozszeń i od każdej kwoty nawet od 23 zł żada ponad 300 zł. Lacznie wyliczył sobie w ten sposób ponad 15 tysięcy kosztów od nieściągniętych składek. Chciałam zaznaczyć że wszystkie zaległe składki podlegają pod abolicję ZUS. Co mam robić w ten sposób nie uwolnię się od zalegci do końca życia.Poradzcie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 11 ~mira

hm,komornicy sami ustalaja sobie prawa,ludzie sie ich boja a kazdemu noga moze sie powinacpowinac,bogaci nie wiedza co to jest bieda a bogactwa nie maja tylko z 10 palcow tylko ze im sie udalo,poprostu nie wpadli,z normalnej pensji jeszcze chyba nikt sie dorobil,

! Odpowiedz
2 11 ~aga

Witam. Dostalam wezwanie do sadu za niesplacona chwilowke przez internet. Do pozwu dolaczona jest umowa ramowa czy ja podpisac czy nie.

! Odpowiedz
3 9 ~kama

Zaproponowałem wierzycielowi spłaty 200 zł. On woli egzekucję i nie dostać nic, bo kwota wolna od zajęcia. 200 zł stwierdza że to za mało i mam wpłacić wszystko. Ot paranoja i nabijanie kasy kancelariom komorniczym, które trzymają Bóg wie ile postępowanie i łoją z nas kasę.

! Odpowiedz
6 2 ~moss

Ci którzy celowo generują długi powinni być surowo karani. Wynajmowałem mieszkanie przez firme pośredniczącą, lokatorzy nie dość że nie płacili, to jeszcze w ciągu 2 miesięcy zużyli wodę na kwotę tys zł (co wydaje się prawie niemożliwe) ale to fakt. Dług narósł do 10 tys zł. Dla mnie to debile, i przestępcy, sprawa trafiła do sądu a teraz trafi do komornika. Albo spłacą albo pójdą siedzieć, przestępcy powinni być karani a nie cieszyć się że są bezkarni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 ~ja

ciekawe prawo jeżeli ukradne , zabije i tp i w określonym czasie nie zostane skazany sprawa się przedawni . Np. FOZ , PIskorski itp. Jeżeli pożyczę 1000 zł będę ścigany do końca życia a potem spadkobiercy

! Odpowiedz
0 3 ~porzeczka

Nieprawda.Generalnie dla większości długów termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 3 lata. Są jednak przepisy szczególne, które wyznaczają inne terminy przedawnienia zobowiązań. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze. W poniższej tabeli możesz sprawdzić, kiedy przedawnią się twoje długi. Trzeba jednak pamiętać, że nic w tej sprawie nie dzieje się automatycznie.Rodzaj zadłużenia Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu;
Debet na koncie 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia.
Zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę,
zadłużenie na karcie kredytowej 3 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata... Polecam Forum prawne oraz kredytowe z poradami od specjalistów, a nie rady cioci Kloci

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~Karilin

Nie masz racji. Ja nie brałem kredytu na mieszkanie a tym bardziej we franku ponieważ nie jestem tak naiwnym lemingiem jak ty. Co z tego ,że zatrudniasz 120 ludzi. Siłę gospodarce daje wielki biznes jak huty stocznie oraz bogata klasa średnia. Twój biznes nie ma żadnego wpływu na gospodarkę jedynie moŻe lokalnie. Ja mieszkanie wynajmuję o odkupię od Ciebie w drodze licytacji komorniczej za 66 procent wartości(druga licytacja). Po jaką cholerę się zadłużałeś lemingu nie lepiej było roWijać biznes organiczne lub z pieniędzy pożyczonych od rodziny ? Dla mnie takie lemingi chciwe jak ty mogą przez chf iść pod most. Jak nie stać to się wynajmuje.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 4 ~YO!

Porażające jest z jaką łatwością tutaj ferujecie wyroki na ludziach. Pozwólcie mądrale, skazujące człowieka, który popełnił błąd na zagładę że Was oświecę:
nieściągnięte długi w drodze postępowania sądowego zostaną na końcu nieskutecznej procedury odliczone bankom od podatku . Taki jest zapis w prawie bankowym tego kraju z chorym systemem prawnym. Czyli zapłacicie za to wszyscy. Jeśli w wyniku dalszych spekulacji światowej finansjery frank wejdzie na poziom 5-6 zł i upadki będą masowe - zapłacimy za to WSZYSCY. Myślicie że uda Wam się nie odczuć skutków upadku 1 mln gospodarstw domowych i tysięcy przedsiębiorców w takiej sytuacji ? Wiecie jakie będzie bezrobocie ? Wiecie jak będą wyglądały sądy i procesy w przypadku upadków masowych ? Zastanówcie się dobrze czy wiecie o czym mówicie - owszem długi trzeba spłacać. Ale zgodnie z polskim prawem lichwa powinna być karalna a istotne i nie dające się przewidzieć zmiany kursu walut - powinny być brane pod uwagę zanim się zniszczy życie przedsiębiorczemu , uczciwemu człowiekowi. Jestem przedsiębiorcą, daję pracę ponad 120 osobom od 10 lat. Mam kredyt we frankach, będzie mnie stać żeby go spłacać do 5 zł. Potem wszyscy idą na bruk a ja pod most. Jeśli kogoś to śmieszy to jest zwyczajnie chorym moralnie człowiekiem i krótkowzrocznym idiotą.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~ja

krótkowzrocznym idiotą jest czlowiek podejmujacy takie ryzyko

! Odpowiedz
0 3 ~dezel

Zanim weźmiesz kredyt to się dobrze zastanów . Zanim kogoś poprosisz żeby ci podżyrował
Sprawdź ile masz w sobie wstydu .

! Odpowiedz
0 2 ~seth

taka że mają na sumieniu tych wszystkich ludzi którym zrujnowali życie

! Odpowiedz
1 3 ~tykorre

ludziom życie rujnują wyłazcnie banki i oni sami.po co brali pożyczki.

! Odpowiedz
1 2 ~seth odpowiada ~tykorre

na długu,

! Odpowiedz
3 2 ~seth

o to wasz kapitalizm.... styropiany!

! Odpowiedz
4 3 ~kjl

a pytanie, co jeśli komornik zabiera mi pensję a ja nie mam na chleb a rachunki płacić trzeba a jeść trzeba a czekanie na sąd... syry - ciągnie się latami... a chodzi o zywkłe oszustwo w postaci wrobienia przypadkowej osoby w spłacanie czyichś rachunków - znalezienie nazwiska ( bez pesel) .. ale komornik oczywiście zajmuje konto .. a co jeść?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 2 ~Justyna Jarosz

pozostałe komornicy umarzają.
więc jak ktoś wpadł w długi i nadchodzi komornik
lepiej odpowiednio wcześniej się zabezpieczyć.
Potem jak komornik zapuka do drzwi to :
- "nie mam mieszkania. To mieszkanie żony, babci"
- "nie mam auta". Proszę sprawdzić w CEPIK
- nie mam konta, lokat
- pracuję na czarno..., aby było co jeść.. [ a już najlepiej się zarejestrować jako bezrobotny]

itp.

komornik umarza
i
spoko

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~endi odpowiada ~Justyna Jarosz

Czy dług jest ważny do końca życia dłużnika czy po jakimś czasie ulega " zadawnieniu " i pod względem prawnym nie można i nie wolno go ściągać ?

! Odpowiedz
1 0 ~Justyna Jarosz odpowiada ~endi

Dnia 2013-08-31 o godz. 15:31 ~endi napisał(a):
> Czy dług jest ważny do końca życia dłużnika czy po jakimś
> czasie ulega " zadawnieniu " i pod
> względem prawnym nie można i nie wolno go ściągać ?


przedawnienie następuje po 3 latach od daty wymagalnej płatności
Banki o tym wiedzą i jak nie wyegzekwują długów w tym terminie,
to sprzedają za 10-15 % wartości firmom windykacyjnym
Te żerują na niewiedzy ludzi.
Idą do sądu.
wtedy pozwani powinni wnieść zarzut przedawnienia wierzytelności i sąd tak orzeka.
Sąd nie może z urzędu orzec o przedawnieniu. Musi być wniosek ex. dłużnika.
Niestety ludzie o tym nie wiedzą.
Firmy windykacyjne idą do sądu,
pozwany ,milczy,
i
sąd orzeka nakaz zapłaty.

ZAWSZE trzeba odbierać pisma z sądu.
Zawsze trzeba podnosić zarzut przedawnienia.

i tyle

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~Justyna Jarosz

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 1 ~seth odpowiada (usunięty)

egzekucji, jak po 9 latach komornik wznowi i umorzy to 10 lat liczy się od nowa :(((

! Odpowiedz
1 0 ~endi odpowiada ~seth

Dnia 2013-08-31 o godz. 18:02 ~seth napisał(a):
> egzekucji, jak po 9 latach komornik wznowi i umorzy to 10
> lat liczy się od nowa :(((

Nic z tego nie rozumiem - może autorka artykułu wyjaśni nam tę kwestię ?

! Odpowiedz
0 1 ~seth odpowiada ~endi

zacznie postępowania to składasz wniosek do sądu o przedawnienie i jesteś czysty, jeśli po 5 latach zacznie postępowanie i umorzy to wyrok nie przedawni się po następnych pięciu tylko te 10 lat zaczyna lecieć od początku.
Zatem jeśli komornik co kilka lat (mniej niż 10 lat) będzie ciągle wznawiał egzekucję i nawet za chwilę umarzał to ten dług nigdy się nie przedawni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~endi odpowiada ~seth

Dzięki , więc to jakaś paranoja , to czy dług będzie do końca życia zależy od dobrej woli komornika ...

! Odpowiedz
0 2 ~seth odpowiada ~endi

na jego polecenie, jeśli komornik nic nie wyegzekwuje to ma swoje koszty a nic nie zarobi więc na tym straci, także oni też nie chętnie biorą takie sprawy.

! Odpowiedz
2 0 ~Job

Chcesz zacząć zarabiać dużą kase? Przeczytaj: http://socialmediabar.com/poradnik-zarabianie

! Odpowiedz
2 3 ~anty bank

normalni ludzie nie biorą pożyczek i nie zadłużają się
wieć im nie grozi nigdy egzekucja komornicza bo nie mają długów
skoro polacy chodzą na pasku banków niech płaczą i spłacają kredyty na 15 % przy lokatach na 2%.

! Odpowiedz
0 0 ~seth

pzdr

! Odpowiedz
1 2 ~Ja

"Normalny" człowieku, proszę poczytaj i zastanów się co mówisz. Zostałem pokarany egzekucją komorniczą - niesłusznie. Szanowny "dłużnik" wszystko odwołał, a komornik i tak pobrał swoje taksy bo tak mówi polskie prawo (nie ważne czy było to słuszne czy nie). Nie życzę ci podobnej przygody ale pewnie nauczyła by pokory...Po drugie rozsądek człowieku - brałem kredyt we franku lata temu jak stał wysoko, później frank poleciał na twarz w w górę poszły nieruchomości... Przez 2 lata płaciłem ratę dużo niższą niż zakładana a na sprzedaży mieszkania zarobiłem drugie tyle.... Kto i na czyim pasku ja się pytam :). W obecnej sytuacji na 100% nie brał bym kredytu ale za parę lat - kto wie...Więc proszę daruj sobie tego typu komentarze - no chyba, że jest to Twoja metoda rozładowania frustracji, że nie masz zdolności kredytowej...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 3 ~gosc

Normalni ludzie ?? jacy kurwa normalni,co za duzo kasy masz ze nie bierzesz kredytow masz pieniadze po zaplaceniu wszystkiego ?? co ty kurwa pieprdolisz normalni ludzie na chleb nie maja po zaplacie wszystkiego ,i biora kredyty bo by tynk ze scian trzeba bylo wpierdalac. Nasz system jest dla bogatych nie biednych kurwa czlowieku nie wiem chyba mieszkasz w bogatej dzielnicy i nic wiecej ci nie potrzeba,a firmy naciagaja ludzi wez tel wez telewizor kup alto bo jak nie bedzie mial zczego aplacic to auto mu zabiora i reszte za wartosc auta,i myslisz ze oni nie zarabiaja kurwa zygac mi sie chce na ten porzadek nasz sami klamcy i zlodzieje i to zgodnie z prawem rabia ludzi na potege !!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 3 ~mira odpowiada ~gosc

tak to jest prawda bogaty nie wie co to jest bieda a nie jeden bogaty nie ma bogactwa z normalnej pracy tylko przekrety mu sie udaly

! Odpowiedz
2 4 ~irys odpowiada ~gosc

Od pieniędzy wziętych z kredytu nie będziesz bogatszy. Trzeba je zwrócić z odsetkami, a więc przynajmniej o te odsetki będziesz biedniejszy. Ci co pożyczają nie są instytucjami charytatywnymi, powołanymi do tego żeby zafundować ci nowy telewizor. Są po to żeby zarabiać na frajerach, którym się wydaje że na coś ich stać, kupują na kredyt, a potem mają pretensje do świata, że jednak ich nie było na to stać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~Wordsan odpowiada ~gosc

Miernoto! Idź pod budkę z piwem lub do rodziców i tam wstawiaj im taką mowę - chamie.

! Odpowiedz
0 1 ~endi

Kolejnym problemem dla dłużników - często ludzi uczciwych - jest funkcjonowanie w Polsce pojęcia tzw. odsetek ustawowych , wynoszą one obecnie 13% w skali roku , przy inflacji na poziomie 1% jest to jawne przestępstwo ze strony państwa na dłużnikach , czemu nikt jeszcze nie zajął się tym problemem ? dlaczego renciści , emeryci , sfera budżetowa nie mają waloryzacji świadczeń o te 13% tylko o wskaźnik zbieżny z inflacją ???

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Adam

Odsetki ustawowe to jest kara za nie dotrzymanie danego słowa, nieuregulowanie swoich należności i narażenie drugiej strony umowy na straty.
Gdyby te odsetki wynosiły 1% to nikt nie byłby w stanie odzyskać należnych mu pieniędzy.

Ludzie zbyt łatwo zgadzają się na zaciąganie długów, ale żeby później oddać to co się należy to już nie bardzo są chętni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~endi odpowiada ~Adam

I tu się mylisz , bo obok konieczności spłaty długu sąd wymierza jeszcze karę pozbawienia wolności , więc są dwie kary na dłużników : pozbawienie wolności i odsetki lichwiarskie od długu ... bardzo często dłużnicy to uczciwi ludzie ,którym np. kamienicznik podwyższył czynsz o 1000 % w ciągu kilku miesięcy by się ich pozbyć , a wcześniej zadłużyć ... czy ofiary chwilówek oprocentowanych na 35 000 % w skali roku .Sąd jest od wymierzania kary a nie posłowie ze swoimi " odsetkami ustawowymi z księżyca "

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~kaka odpowiada ~Adam

Odsetki ustawowe niegdyś były niższe niż odsetki od zaległości podatkowych. Były one umiarkowane i ustalone na poziomie około 2 x stopa lombardowa NBP - ok. 1/2 odsetek maksymalnych. Dziś odsetki ustawowe zbliżają się niebezpiecznie do odsetek maksymalnych, które dziś wynoszą 16%. Gdyby się nieopatrznie RPP zdarzyło obniżyć jeszcze stopy o 0,5% odsetki ustawowe byłyby wyższe niż maksymalne.

Sankcja sankcją, ale trzeba znać umiar. Czasami spór sądowy trwa rok lub dwa i w tym czasie naliczane są odsetki. Po zakończeniu sporu może się okazać, że wygrywający dwa razy wygrywa.

Obecnie odsetki ustawowe powinny być obniżone do 10%, lub jeszcze niżej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~iii.

to nieprawda że nie nalezy negocjować z komornikiem
w przypadku gdy kwota zajęta praz komornika zagraża egzystencji dłużnika negocjuje się z komornikiem

!
Polecane
Najnowsze
Popularne