REKLAMA
WEBINAR

ABAK S.A.: Przejęcie biura rachunkowego

2023-04-28 13:22
publikacja
2023-04-28 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ABAK S.A.
Temat
Przejęcie biura rachunkowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. podpisał umowę zakupu 100% udziałów Biura Rachunkowego TAX PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (TAX PROFIT).

Cena nabycia udziałów została ustalona na 800 tys. zł i będzie płatna w dwóch częściach. Pierwszą część w wysokości 700 tys. zł Spółka zapłaci w terminie do dnia 5 maja 2023 r. Druga część w wysokości 100 tys. zł zostanie zapłacona do dnia 30 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że według stanu na dzień zawarcia umowy łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek TAX PROFIT wyniosło w przybliżeniu 750 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych w przybliżeniu 140 tys. zł.

Przejście własności udziałów TAX PROFIT na Spółkę nastąpi w dniu 1 maja 2023 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki.

TAX PROFIT świadczy usługi księgowe i kadrowo-płacowe, zatrudnia 10 osób i obsługuje ponad 150 podmiotów. Zarząd Spółki szacuje, że w bieżącym roku przychody TAX PROFIT wyniosą od 1,2 do 1,4 mln zł.

W przyszłości planowana jest integracja TAX PROFIT z wrocławskimi oddziałami Spółki umożliwiająca uzyskanie efektów synergii i optymalizację kosztową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-28 Paweł Puterko Prezes Zarządu Paweł Puterko
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki