REKLAMA

AB S.A.: Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023

2022-07-28 15:20
publikacja
2022-07-28 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz V kwartał roku obrotowego 2022/2023.

- Raport za I kwartał (01-07-2022 - 30-09-2022) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 20-11-2022 r.
- Raport za III kwartał (01-01-2023 – 31-03-2023) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 26-05-2023 r.
- Raport za IV kwartał (01-04-2023 – 30-06-2023) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 22-08-2023 r.


Raporty półroczne:
Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Raport za I półrocze (01-07-2022 - 31-12-2022) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 08-03-2023 r.

Raporty roczne:
Raport za rok obrotowy 2022/2023 (01-07-2022 - 30-09-2023) zostanie opublikowany w dniu 08-01-2024 r.
Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2022/2023 (01-07-2022 - 30-09-2023) zostanie opublikowany w dniu 08-01-2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2022-07-28 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki