AB S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki

2019-02-18 15:50
publikacja
2019-02-18 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TEKST_JEDNOLITY_STATUTU.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-18
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 11 lutego 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2018 r., uchwałą numer 18/2018, w zakresie § 4 ust. 1.

Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w § 4 ust. 1 Statutu, został rozszerzony poprzez dodanie następujących punktów:
25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi----------
26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację--------------------------------------------------
27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania------------------------------------------------------------------------------------------
28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana----------------------------------------------------------------------------------
29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia---------------------
30. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem------------------------------------------
31. 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów-------------------------------------------------
32. 64.91.Z Leasing finansowy-----------------------------------------------------------------------
33. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.---------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o którym mowa powyżej, uchwałą numer 19/2018, przyjęło tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 18/2018, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
TEKST JEDNOLITY STATUTU.pdfTEKST JEDNOLITY STATUTU.pdf Tekst jednolity statutu spółki AB S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-18 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki