REKLAMA

AB S.A.: Planowana emisja Obligacji

2022-06-20 17:38
publikacja
2022-06-20 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Planowana emisja Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. zadecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do przeprowadzenia emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji (Obligacje), w ramach dotychczasowej wartości Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank), tj. kwoty 270.000.000 PLN (o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 15/2014, 11/2015 oraz 4/2017), jak również ustalił jej podstawowe parametry.
Planowane warunki emisji Obligacji:
- Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia: do 4.000;
- Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: do 40.000.000 PLN;
- Wartość nominalna jednej Obligacji:10.000 PLN;
- Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.000 PLN;
- Data emisji Obligacji: 14.07.2022 r.;
- Data wykupu Obligacji: 14.07.2026 r.;
- Okresy odsetkowe – 6-miesięczne;
- Oprocentowanie zmienne bazujące na stopie procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych.
Planowana emisja zostanie przeprowadzona na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji objętych planowaną emisją do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki