AB S.A.: Korekta Błędu Edytorskiego w Raporcie Kwartalnym zawierającym śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2018-2019

2019-05-24 17:06
publikacja
2019-05-24 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_2_2019_v2_zal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Korekta Błędu Edytorskiego w Raporcie Kwartalnym zawierającym śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2018-2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. przekazuje korektę Raportu kwartalnego zawierającego śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2018-2019 opublikowanego w dniu 20.05.2019 r..

Korekta ma związek z nieprawidłowo zaprezentowaną strukturą skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 (str. 12 niniejszego Raportu). Błąd dotyczył kwoty amortyzacji oraz kosztów finansowych i zapłaconych odsetek.

Błąd ten miał wyłącznie edytorski charakter, pozostałe dane są prawidłowe. Skorygowany Raport zostanie wysłany osobnym raportem okresowym.
Szczegółowe informacje dotyczące skorygowanych danych znajdują się w załączniku do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 2_2019_v2_zał.pdfRaport bieżący nr 2_2019_v2_zał.pdf Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki