REKLAMA

AB S.A.: Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

2022-07-04 12:52
publikacja
2022-07-04 12:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_22_2022_-_Zalacznik_-_Zestawienie_transakcji_za_okres_27.06.-_1.07.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:
- w dniu 27 czerwca 2022 r. – 365 akcji własnych o łącznej wartości 16 622,20 zł, za średnią jednostkową cenę 45,54 zł, stanowiących łącznie 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0021 % w ogólnej liczbie głosów,
- w dniu 28 czerwca 2022 r. – 434 akcji własnych o łącznej wartości 20 148,90 zł, za średnią jednostkową cenę 46,43 zł, stanowiących łącznie 0,0027 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów,
- w dniu 29 czerwca 2022 r. – 432 akcji własnych o łącznej wartości 19 941,60 zł, za średnią jednostkową cenę 46,16 zł, stanowiących łącznie 0,0027 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0025 % w ogólnej liczbie głosów,
- w dniu 30 czerwca 2022 r. – 460 akcji własnych o łącznej wartości 21 308,00 zł, za średnią jednostkową cenę 46,32 zł, stanowiących łącznie 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów,
- w dniu 1 lipca 2022 r. – 473 akcji własnych o łącznej wartości 21 797,45 zł, za średnią jednostkową cenę 46,08 zł, stanowiących łącznie 0,0029 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0027 % w ogólnej liczbie głosów.
Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.
Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 66 986 akcji własnych stanowiących 0,41 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,38 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).
Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.
W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 27.06.- 1.072022 r.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR
Załączniki
Plik Opis
RB 22_2022 - Załącznik - Zestawienie transakcji za okres 27.06.- 1.07.2022.pdfRB 22_2022 - Załącznik - Zestawienie transakcji za okres 27.06.- 1.07.2022.pdf Zestawienie transakcji za okres 27.06-01.07.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki