REKLAMA
ZAGŁOSUJ

AB S.A.: Dywidenda za rok 2020/2021 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-11-30 21:17
publikacja
2021-11-30 21:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Dywidenda za rok 2020/2021 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z pozn. zm.) informuje o uchwaleniu w dniu 30 listopada 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy za rok 2020/2021, w kwocie 16 143 195,00 zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych). Wypłatą dywidendy objętych jest 16 143 195 sztuk akcji Emitenta. Dzień dywidendy został ustalony na 8 grudnia 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z pozn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki