REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu nr 3 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.

2020-11-24 16:31
publikacja
2020-11-24 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu nr 3 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 listopada 2020 roku zawarł z jednym
z głównych partnerów biznesowych (dalej „Partner”) Aneks nr 3 (dalej „Aneks”) do Umowy autoryzacji partnera handlowego zawartej na czas nieokreślony (dalej „Umowa”), o której Spółka informowała
w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 17 października 2019 roku.
Z kolei o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku, a o zawarciu Aneksu nr 2 do Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 26 maja 2020 roku.

Poprzez zawarcie Aneksu Spółka zobowiązała się do ciągłego podnoszenia standardów
w ramach Systemu Compliance obowiązującego w Spółce. Dla zachowania należytego nadzoru nad terminowością oraz efektywnością wprowadzania przez Spółkę uaktualnień do Systemu Compliance, Partner ograniczył termin obowiązywania Umowy do 6 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu
z zachowaniem opcji przedłużenia obowiązywania Umowy na czas nieokreślony.

Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki