REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.

2021-08-13 14:22
publikacja
2021-08-13 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 13 sierpnia 2021 roku otrzymał Uchwałę Nr 799/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki APN Promise S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił:
1) określić dzień 19 sierpnia 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APN Promise S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLAPNPS00025”, pod warunkiem dokonania w dniu 19 sierpnia 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLAPNPS00017”:
a) 169.657 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji serii G;
b) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii H;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PROMISE” i oznaczeniem „PRO”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki