REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.

2021-07-21 12:17
publikacja
2021-07-21 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), informuje iż w dniu 21 lipca 2021 roku uzyskał potwierdzenie złożenia do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect obejmującego:
 251.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 169.657 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
w łącznej liczbie 420.657 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki A.P.N. PROMISE S.A.
Emitent informuje, że ww. akcje zostały zarejestrowane w KDPW w dniu 1 marca 2021 r. w ramach przymusowej dematerializacji pod następującym kodem ISIN: PLAPNPS00025.
Intencją Emitenta jest dokonanie asymilacji 251.000 akcji serii H oraz częściowej asymilacji 169.657 akcji serii G objętych kodem PLAPNPS00025 oraz oznaczenie ich kodem właściwym dla akcji notowanych już w ASO NewConnect: PLAPNPS00017. W tym celu Emitent wystąpi do KDPW z właściwym wnioskiem
o asymilację akcji, niezwłocznie po podjęciu przez GPW uchwały ws. wprowadzania w/w akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki