REKLAMA
ZAGŁOSUJ

A.P.N. PROMISE S.A.: Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.

2021-07-29 18:00
publikacja
2021-07-29 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), informuje iż w dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr Nr 770/2021
w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Zgodnie z zapisami Uchwały na podstawie § 5 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 3b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki APN Promise S.A.,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1. 169.657 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji serii G;
2. 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii H.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki