REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych.

2020-09-29 12:39
publikacja
2020-09-29 12:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu weryfikację możliwości dalszego rozwoju działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.
Zarząd będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności: zawarcie aliansu ze strategicznym partnerem lub partnerami, poszukiwanie inwestora lub inwestorów, dokonanie transakcji wiążącej się ze zbyciem posiadanych aktywów. Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego i nie wyłącza możliwości uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie zostaną uznane za korzystne.
W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, Spółka może zawierać umowy z doradcami zewnętrznymi, których zadaniem będzie wspieranie Zarządu w realizacji procesu.
Zarząd Spółki oświadcza jednocześnie, że dotychczas nie zostały podjęte żadne strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Spółki lub Grupy Kapitałowej Emitenta. Nie jest też pewne czy i ewentualnie, kiedy podjęte zostaną powyższe decyzje. Wynikiem procesu przeglądu opcji strategicznych może być również podjęcie decyzji o utrzymaniu dotychczasowego modelu działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki