7LEVELS S.A.: Podpisanie umowy na wydanie i dystrybucję limitowanej wersji gry Castle of Heart w formie pudełkowej na konsolę Nintendo Switch

2019-05-13 14:51
publikacja
2019-05-13 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
7LEVELS S.A.
Temat
Podpisanie umowy na wydanie i dystrybucję limitowanej wersji gry Castle of Heart w formie pudełkowej na konsolę Nintendo Switch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 7Levels S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 maja 2019 r. zawarł z firmą First Press Games GmbH z siedzibą w Rathelbecker Weg 8, 40699 Erkrath, Niemcy („Wydawca") umowę wydawniczą („Umowa") w zakresie wydania, prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych oraz sprzedaży gry Castle of Heart na konsolę Nintendo Switch („Gra”) oraz ścieżki dźwiękowej do Gry („Ścieżka dźwiękowa”) w limitowanej formie pudełkowej.

Na mocy Umowy, Emitent udzielił Wydawcy wyłącznej (obowiązującej na całym świecie) licencji, w zakresie niezbędnym do wydania i dystrybucji Gry oraz Ścieżki dźwiękowej w limitowanej wersji pudełkowej („Licencja”). Licencja obejmuje m.in. prawo do produkcji, reprodukcji, promocji, publikacji oraz sprzedaży: Gry, Ścieżki dźwiękowej oraz akcesoriów związanych z Grą wyłącznie na okres 12 miesięcy od pierwszego dnia publikacji.

Umowa przewiduje wydanie Gry w dwóch limitowanych wersjach: edycja standardowa oraz edycja specjalna. Ponadto odrębnie zostanie wydana Ścieżka dźwiękowa dostępna w formacie CD.

Emitent będzie otrzymywał miesięczne opłaty licencyjne, których wysokość będzie zależna od łącznych przychodów uzyskanych przez Wydawcę ze sprzedaży Gry, Ścieżki dźwiękowej oraz akcesoriów w danym miesiącu prowadzonej sprzedaży.

Wydawca może wypowiedzieć Umowę z 30-dniowym wyprzedzeniem, jeśli Spółka nie dostarczy Gry oraz Ścieżki dźwiękowej w określonym w Umowie terminie. Spółka może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia, jeśli Wydawca nie wyda Gry oraz Ścieżki dźwiękowej w ciągu 6 miesięcy od otrzymania od Spółki wskazanych w Umowie materiałów. W obu wymienionych przypadkach strony mogą domagać się odpowiednio odliczenia lub naprawienia wyrządzonej przez daną stronę szkody.
W przypadku, gdy jedna ze stron nie wypełni jednego ze swoich istotnych zobowiązań lub jedna ze stron stanie się niewypłacalna, druga strona może wypowiedzieć Umowę, składając pisemne zawiadomienie z wyprzedzeniem 30 dni.

W ocenie Emitenta wysokość opłat licencyjnych i pozostałe istotne zapisy umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Paweł Biela Prezes Zarządu Paweł Biela
2019-05-13 Krzysztof Król Wiceprezes Zarządu Krzysztof Król
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki