10,0000 zł
2,56% 0,2500 zł
4Mobility SA (4MB)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
4MB_Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Projekty_uchwal_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Informacja_o_liczbie_akcji_ZWZ_18.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
4MOBILITY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402-1 oraz art. 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 )
b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 16 )
c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 17 )
d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 18 )
e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 )
f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a )
g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23 )
h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23a )
i) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 25 )
j) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26a )
k) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 29 )
l) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ( zmiany redakcyjne).
9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12) Wolne głosy i wnioski.
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl.
Załączniki
Plik Opis
4MB Ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2019.pdf4MB Ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2019.pdf
4MB Projekty uchwał ZWZ 18.06.2019.pdf4MB Projekty uchwał ZWZ 18.06.2019.pdf
4MB Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 18.06.2019.pdf4MB Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ 18.06.2019.pdf
4MB Informacja o liczbie akcji ZWZ 18.06.2019.pdf4MB Informacja o liczbie akcji ZWZ 18.06.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu
2019-05-21 Tomasz Marzęda Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.