REKLAMA

4MASS S.A.: Otrzymanie pozwu o zapłatę

2021-07-27 18:15
publikacja
2021-07-27 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
4MASS S.A.
Temat
Otrzymanie pozwu o zapłatę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Spółka otrzymała od pełnomocnika Emitenta, odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Warszawie przez byłego kontrahenta Emitenta, tj. przez LAQELL sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku (dalej: „LAQELL”). Otrzymany pozew obejmuje żądanie zapłaty przez Emitenta na rzecz LAQELL kwoty pieniężnej. Wysokość kwoty objętej żądaniem zapłaty stanowi mniej niż 25% kapitału własnego Spółki.

Emitent wskazuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek LAQELL o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego dochodzonego niniejszym pozwem, co może świadczyć o braku uprawdopodobnienia samego roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie uznaje roszczenia byłego kontrahenta, a także stoi na stanowisku, iż roszczenie jest bezzasadne.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż będzie brał czynny udział w postępowaniu sądowym dot. ww. roszczenia, aby należycie zabezpieczyć interes Emitenta. Informacje dotyczące niniejszej sprawy, w tym decyzje podjęte przez Sąd, będą przekazywane w odrębnych raportach bieżących.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Sławomir Lutek Prezes Zarządu
2021-07-27 Bolesław Porolniczak Członek Zarządu, Dyrektor finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki