REKLAMA

4MASS S.A.: Informacja na temat warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta

2020-10-24 16:32
publikacja
2020-10-24 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-24
Skrócona nazwa emitenta
4MASS S.A.
Temat
Informacja na temat warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 27/2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 82/2020 z dnia 23 października 2020 roku, w których poinformowano o planowanej emisji akcji z prawem poboru, Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o ustaleniu listy członków Zespołu Emitenta uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E. Rada Nadzorcza postanowiła, że uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest 14 członków zespołu Emitenta, którzy w roku 2020 mają prawo objąć wszystkie 23.524.875 warranty subskrypcyjne serii A.

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia dzisiejszego żadna z osób uprawnionych nie objęła warrantów subskrypcyjnych serii A. Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że jeżeli osoba uprawniona obejmie warranty subskrypcyjne serii A, a następnie obejmie i opłaci akcje serii E Emitenta, przed, odpowiednio, dniem 22 listopada 2020 roku lub dniem 18 grudnia 2020 roku, będzie mogła, odpowiednio, uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 8 grudnia 2020 roku lub w prawie poboru akcji serii I Emitenta.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-24 Sławomir Lutek Prezes Zarządu
2020-10-24 Bolesław Porolniczak Dyrektor finansowy, Operator Systemu ESPI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki