REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółek zależnych Emitenta

2020-11-10 13:20
publikacja
2020-11-10 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółek zależnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do wcześniej publikowanych raportów bieżących, Zarząd 4fun Media S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu dzisiejszym umów sprzedaży udziałów spółek zależnych Emitenta: Cupsell Sp. z o. o. oraz 4fun Sp. z o. o.

Kupującym udziały jest większościowy akcjonariusz Emitenta tj. Epicom Limited z siedzibą w Larnace, który na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 2.609.876 akcji Spółki, stanowiących 61,57% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.609.876 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena sprzedaży udziałów spółek zależnych oraz pozostałe, istotne warunki obu umów są zgodne z parametrami transakcji opisanymi w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na sprzedaż udziałów spółek zależnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Aneta Parafinuk Członek Zarządu
2020-11-10 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki