REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych

2020-09-25 21:19
publikacja
2020-09-25 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. (dalej: "Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych mających na celu wesprzeć dalszy rozwój Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Spółki. Zasadniczym motywem do dokonania wskazanego przeglądu jest niepewność gospodarcza wywołana aktualną fazą rozwoju pandemii Covid-19 i brakiem pewności odnośnie do wpływu tej pandemii na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

Zarząd Spółki dokonując przedmiotowego przeglądu i rozważając potencjalne scenariusze będzie miał na uwadze i bezwzględnie będzie respektował najlepiej pojęty interes Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również akcjonariuszy Spółki, jej wierzycieli i interesariuszy. Przegląd opcji strategicznych ma przede wszystkim na celu wybór najkorzystniejszego sposobu zapewnienia bieżącej płynności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także realizację długoterminowego celu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jakim jest maksymalizacja jej wartości i stanie na straży interesów akcjonariuszy Spółki.

Zarząd oświadcza jednocześnie to, że dotychczas nie podjął jakichkolwiek decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i będzie rozważał wszelkie dostępne możliwości. Zarząd oświadcza przy tym to, że aktualnie nie ma pewności odnośnie do tego, czy w ogólności a jeśli tak to kiedy decyzja o realizacji konkretnej opcji zostanie podjęta. Informacje o przebiegu procesu będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązujący przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-09-25 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki