REKLAMA

2INTELLECT.COM S.A.: Zawarcie istotnej umowy – umowa sprzedaży udziałów

2020-07-31 23:29
publikacja
2020-07-31 23:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy – umowa sprzedaży udziałów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku została zawarta umowa kupna udziałów („Umowa”) pomiędzy Emitentem („Kupujący”), a spółką FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”).

Zgodnie z treścią Umowy Sprzedający sprzedaje 66,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki International Gaming Systems AB z siedzibą w Szwecji, której jest wspólnikiem, o łącznej wartości nominalnej 3.228.387 SEK, za cenę 31.650.000 zł.

Zapłata ceny nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Wraz z dniem 11 maja 2020 r. została zapłacona zaliczka na poczet ceny w wysokości 400.000 zł na rzecz Sprzedającego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki