REKLAMA

2INTELLECT.COM S.A.: Informacja o zawarciu umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji

2021-07-13 18:52
publikacja
2021-07-13 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2021 roku umów o czasowe wyłączenie zbywalności akcji ("Umowy”) z 1 osobą fizyczną („Akcjonariusz”).

Na mocy wskazanej umowy Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania do dnia 30 kwietnia 2022 roku akcji Emitenta nabytych w dniu 9 lipca 2021 roku od Pani Krystyny Gadomskiej.

Zbycie akcji poza rynkiem jest możliwe, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy do niniejszej Umowy.

Celem udowodnienia realizacji niniejszego zobowiązania Spółka ma prawo domagać się w każdym momencie w okresie obowiązywania umowy od Akcjonariusza świadectwa depozytowego, zaświadczenia o ilości akcji lub wydruku z jego rachunku papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje Spółki.

W wypadku złamania postanowień niniejszej Umowy, Strona ją naruszająca jest obowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości równowartości zbytych akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki