REKLAMA

2INTELLECT.COM S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy

2020-09-30 15:19
publikacja
2020-09-30 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Informacja dotycząca istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. informuje, iż termin zapłaty ceny za udziały, przez Intelligent Gaming Solutions S.A. („Kupujący”) na rzecz FinTech Ventures S.A. („Sprzedający”), wskazany w umowie został wydłużony do dnia 28 października 2020 r.

Zgodnie z treścią Umowy FinTech Ventures sprzedaje 66,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki International Gaming Systems AB z siedzibą w Szwecji, której jest wspólnikiem, o łącznej wartości nominalnej 3.228.387 SEK, za cenę 31.650.000 zł.

O ewentualnych zmianach dot. niniejszego komunikatu, Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki