Puls Historii: Półświatek dawnej Warszawy

Zagęszczenie miast przed stu laty, szczególnie Warszawy, jest trudne do wyobrażenia dla współczesnych mieszkańców stolicy. Gęsta zabudowa nie tylko utrudniała życie obywateli, ale również sprzyjała ukrywaniu się przestępców poszukiwanych przez policję.

Czy w przedwojennej Polsce istniała zorganizowana przestępczość? Z czego wynikał kodeks honorowy półświatka i czy mając doświadczenie w konspiracji jego przedstawiciele uczestniczyli w tworzeniu podziemia niepodległościowego? O tym Marcin Dobrowolski rozmawia z Grzegorzem Kalinowskim, dziennikarzem, historykiem i autorem powieści "Śmierć frajerom".