Polskie truskawki podbijają Mediolan

W tym roku Wystawa Światowa EXPO 2015 odbywa się w Mediolanie, pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”. Polski, jako jednego z kluczowych producentów żywności, a taki jest temat przewodni EXPO w Mediolanie, nie mogło tam zabraknąć. Staramy się zwrócić uwagę na kontekst gospodarczy udziału w EXPO. Z jednej strony jest to promocja kraju i pokazywanie jego potencjału jako producenta dobrej i zdrowej żywności, ale także kraju nowoczesnych technologii. - mówi Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes PARP.