Polska rajem podatkowym?

Dlaczego, mimo wcześniejszych zapowiedzi, klauzula o unikaniu opodatkowania nie trafia do ordynacji podatkowej? - pyta Mateusza Szczurka komitet wyborczy Partii Razem i organizuje happening przed Ministerstwem Finansów. <br/><br/> - w Polsce wielkie korporacje nie muszą płacić podatków, jeśli tylko nie chcą. Takiego wyboru nie mają małe i średnie przedsiębiorstwa, co wprowadza bardzo niesprawiedliwe warunki konkurencji na naszym rynku - mówi Jakub Danecki, kandydat do sejmu partii Razem. <br/><br/> Palma, kolorowe drinki i słoneczna pogoda mogą rozbawiać, ale pytanie kierowane do MF jest poważne: jaki wpływ na decyzję o wykreśleniu artykułów wprowadzających klauzulę o unikaniu opodatkowania miały zgłoszenia złożone prez Ernst&Young 10.09.2014 oraz pisma w identycznym brzmieniu złożone przez wielkie spółki Skarbu Państwa?<br/><br/> - Wierzymy, że nadszedł odpowiedni klimat - międzynarodowy i lokalny - na uszczelnienie systemu podatkowego - mówi Danecki.