PKO BP nie boi się „małego TSUE”

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego