Madej: Polacy coraz bardziej skorzy do ryzyka

Bolesne doświadczenia mamy ciągle w pamięci. Jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż osiem lat temu - i w dużej mierze lekcję pokory odrobiliśmy. Przede wszystkim w kotle jest więcej pieniędzy, gospodarstwa domowe są bardziej zasobne. Tempo wzrostu oszczędności ciągle mamy wysokie - i będzie co z tymi pieniędzmi robić - mówi Rafał Madej, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych PKO Banku Polskiego. <br/><br/> - Banki szukają dodatkowych źródeł przychodu. W środowisku niskich stóp procentowych to duże wyzwanie - i presja na wynik. Klientów nie do końca satysfakcjonują oferty depozytowe - podnoszą poziom akceptacji ryzyka i coraz śmielej inwestują, co widać po przepływach środków w funduszach inwestycyjnych. Jest zwrot w stronę funduszy akcyjnych. <br/><br/> - Perspektywa kolejnych kwartałów nie niesie z sobą większych zagrożeń. Banki chcą odrobić lekcję i przejść z modelu opartego o produkt do modelu klientocentrycznego. Produkty będą miały lepsze parametry - widać wyraźnie zarysowującą się presję na obniżanie kosztów, szczególnie w kategorii produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym. To kierunek wyraźny - odwrotu nie będzie - mówi Rafał Madej. <br/><br/> - Wielkimi krokami zbliża się też drugi MIFID - to bedzie swoisty "młot na czarownice". Może spowodować istotne zmiany w strategii dystrybucyjnej produktów inwestycyjnych banków - dodaje Madej.