Krzysztof Stupnicki na V forum inwestycyjnym XELION

Prezes Zarządu Amplico tłumaczy „Co z prognoz się sprawdziło, co się nie sprawdziło, dlaczego się nie sprawdziło”