Inna Rzeczpospolita jest możliwa - rozmowa z Janem Sową

Minęło ćwierćwiecze od transformacji ustrojowej w Polsce. Choć różne dane wskazują na całkiem dobrą kondycję polskiej gospodarki, społeczeństwo nie jest w najlepszym stanie. Młodzi ludzie masowo emigrują, spada liczba urodzeń, instytucje publiczne są nieefektywne, brakuje poczucia wspólnoty między Polakami, a na scenie politycznej rozgrywa się pełen afer medialny spektakl.

Jan Sowa, autor szeroko komentowanej książki "Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości", w rozmowie z Marcinem Dobrowolskim pokazuje źródła tego stanu rzeczy, obala mity na temat polskiej historii, poddaje błyskotliwej i krytycznej analizie dominujące w Polsce nurty polityczne: konserwatyzm oraz neoliberalizm i sugeruje, że istnieje też trzecia droga...