Gwiazdowski: Podatek solidarnościowy jak nowy próg podatkowy

Robert Gwiazdowski, Centrum im. Adama Smitha, EKG Katowice 2018