BGK urządza się w Funduszu Trójmorza

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.