To się nadaje do prasy

W poniedziałek „Puls Biznesu“ opublikuje treść rozmowy Władysława Serafina, prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, wcześniej posła I i II kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Władysławem Łukasikiem, byłym pracownikiem m.in. Urzędu Rady Ministrów, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, resortu rolnictwa, do grudnia 2011 r. prezesa Agencji Rynku Rolnego. Oto fragment tej rozmowy: