Fotel Prezesa: Lojalność według Ştefana Marcu

Ştefan Marcu, dyrektor A.T. Kearney na region Europy Środkowej i Wschodniej oprowadza nas po biurze i mówi o swoich priorytetach w zarządzaniu